I Umístění: budova I

 

Vedoucí lékarnice
Mgr. Nikola Mrázková +420 973 202 847
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Obrázek kontaktu
Vedoucí farmaceutická asistentka
Mgr. Martina Šopíková +420 973 202 847
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Obrázek kontaktu

 

Oddělení výdeje pro veřejnost 

L Umístění: Odd. výdeje pro veřejnost

A Umístění: Výdejna zdravotnických potřeb

Vedoucí oddělení
mjr. Mgr. Věra Švandrlíková +420 973 202 755
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Náplň činnosti

 • Zabezpečení a výdej léčiv, zdravotnických prostředků a dalšího lékárenského sortimentu ambulantním pacientům ÚVN a externím odběratelům.
 • Konzultační, informační a vzdělávací činnost v oblasti dostupnosti, užívání a zacházení s léčivy vůči ambulantním pacientům ÚVN.
 • Shromažďování nepoužitelných léčiv od ambulantních pacientů za účelem jejich likvidace.
 • Spolupráce s dalšími odborníky ÚVN v rámci multidisciplinárních týmů a komisí.

 

Oddělení HVLP pro nemocnici

I Umístění: budova I

Vedoucí oddělení
PharmDr. Veronika Hájková

Náplň činnosti:

 

 • Zabezpečení a výdej léčiv a dalšího sortimentu pro odborná oddělení nemocnice (včetně infuzních roztoků, parenterální výživy, potravin pro zvláštní lékařské účely, neregistrovaných léčivých přípravků, léčebné kosmetiky, doplňků stravy)
 • Zabezpečení a výdej dezinfekčních přípravků pro potřeby nemocnice
 • Shromažďování nepoužitelných léčiv z odborných oddělení nemocnice za účelem jejich likvidace
 • Konzultační, informační, výuková a vzdělávací činnost v oblasti dostupnosti, cenových a úhradových informací a zacházení s léčivy vůči odbornému personálu ÚVN.

 

 

Oddělení přípravy pro nemocnici

I Umístění: budova I

Vedoucí oddělení
PharmDr. Kateřina Grygarová

 

Náplň činnosti:

 • Příprava léčivých přípravků pro potřeby ambulantních i hospitalizovaných pacientů (včetně sterilních lékových forem)
 • Příprava léčivých přípravků pro další poskytovatele zdravotních služeb
 • Zpracovávání technologických předpisů a magistraliter receptur pro přípravu léčiv
 • Konzultační, informační, výuková a vzdělávací činnost v oblasti individuálně připravovaných léčivých přípravků

 

Oddělení přípravy onkofarmak

I Umístění: budova I

Vedoucí oddělení
mjr. Mgr. Lenka Pohnánová

 

Náplň činnosti:

 • Individuální příprava cytotoxických léčiv
 • Optimalizace a kontrola farmakoterapie cytotoxickými léčivy
 • Konzultační, informační, výuková a vzdělávací činnost v oblasti cytotoxických léčiv

 

Oddělení kontroly léčiv

I Umístění: budova I

Vedoucí oddělení
PharmDr. Zuzana Kovalčíková

 

Náplň činnosti:

 • Výstupní kontrola individuálně připravovaných léčivých přípravků
 • Objednávání a výdej laboratorních diagnostik, chemických látek a směsí
 • Příprava a výdej zkoumadel pro odborná oddělení nemocnice
 • Konzultační, informační, výuková a vzdělávací činnost v oblasti analýzy a kontroly léčiv
 • Dohled nad přípravou medicinálního vzduchu pro odborná oddělení nemocnice včetně pravidelné kontroly jeho jakosti a vedení předepsané dokumentace v součinnosti s Oddělením zdravotní techniky.


Oddělení farmakologistiky

E1 Umístění: budova E, vchod E1


Vedoucí oddělení
Bc. Barbora Hervertová


Farmakologistika se podílí na řízení a iniciaci toku léčiv mezi odbornými odděleními nemocnice. Hlavním úkolem je minimalizace nákupu léčiv a vybraných zdravotnických prostředků (ZP) s maximálním využitím stávajících zásob. V rámci zvyšování kvality a bezpečí poskytované péče snižovat rizika v oblasti skladování a podávání léčiv na odborných odděleních nemocnice.


Náplň činnosti:

 • Zajišťování přesunů léčiv a ZP mezi odbornými odděleními ÚVN  
 • Posuzování elektronických žádanek na léčiva a ZP
 • Správa depa vitálních léčiv a ZP
 • Optimalizace zásob léčiv a ZP v příručních skladech odborných oddělení
 • Správa příručních skladů léčiv a ZP odborných oddělení
 • Informování o toku léčiv a ZP v ÚVN
 • Poskytování farmaceutické konzultační činnosti
 • Výkon auditní činnosti v ÚVN
 • Zajišťování úpravy vakcín proti onemocnění COVID-19 pro očkovací centrum ÚVN