Certifikovaný kurz reaguje na skutečnost neustálého zvyšování nároků na teoretické znalosti a praktické dovednosti nelékařských zdravotnických pracovníků. A to jak v úseku neodkladné péče nemocniční, tak péče přednemocniční.

Ošetření pacienta s vysokoenergetickým poraněním v přednemocniční a nemocniční neodkladné péči má svá úskalí. Jednou ze zásadních veličin při ošetření vysokoenergetického traumatu je rychlost primárního ošetření a následná zástava nekompresibilního krvácení – provedení život zachraňujících výkonů. Toho lze dosáhnout za pomoci dvou základních prvků:

 • technické dovednosti (život zachraňující výkony, použití zdravotnické techniky, farmakoterapie apod.)
 • netechnické dovednosti (horizontální management ošetření – každý člen trauma týmu má jasně specifikované kompetence a úkoly, všichni členové trauma týmu provádějí činnost ve stejném čase)


Cíle certifikovaného kurzu

Získání odborné způsobilosti pro úzce vymezené činnosti

Cílem kurzu je osvojení si technických a netechnických dovedností pří ošetření polytraumatizovaného pacienta

 • samostatně zahájit ošetření polytraumatizovaného pacienta dle algoritmu ABCDE, rozpozná život ohrožující poranění a dokáže na tyto poranění adekvátně reagovat
 • pracovat jako člen traumatologického týmu
 • zajišťovat neinvazivně dýchací cesty
 • Zajišťovat dýchacích cest základními pomůckami (nosním a  ústním vzduchovodem)
 • Zajišťovat intraoseální vstup
 • Provádět imobilizaci páteře
 • Provádět stabilizaci pánevního kruhu
 • Provádět stabilizaci stehenní kosti pomocí trakční dlahy
 • Vykonávat činnosti ošetřovatelské péče u polytraumatizovaného pacienta

Certifikovaný kurz je určen
pro široké spektrum všeobecných sester, zdravotnických záchranářů pracujících na všech úsecích  nemocniční i přednemocniční  péče.

Vstupní požadavky a další požadavky
platné osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
výkon povolání všeobecné sestry či zdravotnického záchranáře v oboru certifikace

Organizace certifikovaného kurzu:
Celková délka certifikovaného kurzu je 40 hodin. Délka vzdělávacího programu je rozdělena na 16 vyučovacích hodin teorie (vyučovací hodina = 45 minut) a 24 hodin praktické výuky.

Počet účastníků v certifikovaném kurzu:
10 účastníků na přímé výuce teoretické části, praktická část je vzhledem k vysoké odborné náročnosti a nutnosti individuálního přístupu členěna do skupin po 5 účastnících.

pdf Certifikovaný kurz - Ošetření polytraumatizovaného pacienta v praxi
(153 KB)

Datumy konání:

TERMÍNOBSAZENOSTAKCE
24. - 27. 2.. 2020
Max: 10Přihláška  
22. - 25. 6. 2020
Max: 10Přihláška  
26. - 29. 10. 2020
Max: 10Přihláška  
23. - 26. 11. 2020
Max: 10Přihláška  

 

 

Odborný garant: Petr Karmazín, MBA, B.Sc.
   
Organizační zajištění: Bc. Pavla Dvorská, Tel.: 775 133 671, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   
Místo konání:

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200
169 02  Praha 6

   
Účastnický poplatek: 3000,- Kč
   
Úhrada: Údaje pro provedení platby převodem Vám budou sděleny potvzovacím e-mailem.
   
Ubytování: Zajišťujeme pro mimopražské účastníky:
 • kolejích UK v objektu kolejích Kajetánka
 • v Penzionu Chaloupka
více info Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Doklad o zaplacení kurzu přinést s sebou na zahájení.

Kde nás najdete?