Certifikovaný kurz reaguje na skutečnost neustálého zvyšování nároků na teoretické znalosti a praktické dovednosti nelékařských zdravotnických pracovníků. A to zejména na úseku neodkladné péče nemocniční

Akreditace udělena do 31. 12. 2019

Cíle certifikovaného kurzu
Získání odborné způsobilosti pro úzce vymezené činnosti


Cílem kurzu je:

 • absolvent kurzu získá teoretické znalosti a praktické dovednosti v zajištění a udržení průchodnosti dýchacích cest za pomoci ústního a nosního vzduchovodu

 • absolvent kurzu získá teoretické znalosti a praktické dovednosti v zajištění a udržení průchodnosti dýchacích cest za pomoci laryngeálního tubusu

 • absolvent kurzu získá teoretické znalosti a praktické dovednosti v zajištění a udržení průchodnosti dýchacích cest za pomoci laryngeální masky

 • absolvent kurzu získá teoretické znalosti a praktické dovednosti v zajištění přístupu do cévního řečiště intraoseální cestou

 • absolvent kurzu získá teoretické znalosti a praktické dovednosti v provádění defibrilace, synchronizované kardioverze a zevní stimulace srdce

 • absolvent kurzu bude schopen samostatně zahájit základní a rozšířenou podporu životních funkcí u dospělého

 • absolvent kurzu dokáže pracovat na všech pozicích resuscitačního týmu


Certifikovaný kurz je určen
Certifikovaný kurz je určen pro všeobecné sestry a porodní asistentky s platným osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Vstupní požadavky a další požadavky
Podmínky k zařazení do kurzu:

 • platné osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

 • výkon povolání na úseku neodkladné, resuscitační, intenzivní či intermediální péče o dospělé pacienty

 

Organizace certifikovaného kurzu:
Délka vzdělávacího programu je 32 vyučovacích hodin teorie (vyučovací hodina = 45 minut) a 40 hodin praktické výuky.

Počet účastníků v certifikovaném kurzu:

10 účastníků na přímé výuce teoretické části, praktická část je vzhledem k vysoké odborné náročnosti a nutnosti individuálního přístupu členěna do skupin po 5 účastnících resp. poměr školitel/školený 1: 2, 1 : 1

TERMÍNOBSAZENOSTAKCE
 


CENA KURZU: 6000 Kč

pdf Certifikovaný kurz Rozšířená podpora životních funkcí pro všeobecné sestry a porodní asistentky (162 KB)

 

Garant: Petr Karmazín, MBA, B.Sc., tel.: 973 203 001, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   
Organizační zajištění: Bc. Pavla Dvorská, Tel.: 775 133 671, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   
Cíle certifikovaného kurzu: Absolvováním certifikovaného kurzu získá absolvent teoretické znalosti a zejména praktické dovednosti při zajišťování průchodnosti dýchacích cest, přístupu do cévního řečiště a defibrilace srdce u dospělého se selháním životních funkcí
   
Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
   
Účastnický poplatek: 6 000,- Kč vč. DPH za kurz včetně praxe
   
Úhrada účastnického poplatku: Údaje pro provedení platby převodem Vám budou sděleny potvzovacím e-mailem.
   
Ubytování: Zajišťujeme pro mimopražské účastníky:
 • kolejích UK v objektu kolejích Kajetánka
 • v Penzionu Chaloupka
více info Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   
Poznámka: Kurz bude zahájen po naplnění 2/3 kapacity.
   

Doklad o zaplacení kurzu přinést s sebou na zahájení.

Stravování: možnost zakoupení oběda: cena 95,- Kč, občerstvení v bufetu, včetně teplých jídel