Akreditován MZ ČR do 30. 4. 2022

Certifikovaný kurz reaguje na skutečnost, že infekce spojené se zdravotní péčí představují pro pacienty ve zdravotnickém zařízení riziko.
Cílem tohoto kurzu je především zdůraznit multidisciplinární spolupráci v péči o pacienta s infekcí. Seznámit se s příklady dobré praxe a zkušenostmi ze zahraničí. Kurz je vhodný pro motivované zdravotníky, kteří se podílejí na péči o pacienty a běžně se v průběhu poskytování služeb s infekcí u pacientů v praxi setkávají.    

Obsah certifikovaného kurzu:
Certifikovaný kurz „Prevence a opatření ke snížení rizika infekce v průběhu poskytování zdravotních služeb“ umožňuje účastníkům kurzu:  

  • získat základní orientaci v problematice prevence a snížení rizika přenosu infekčních agens při poskytování zdravotní péče na jakémkoliv lůžkovém či ambulantním pracovišti nemocnice

  • seznámit se standardními opatřeními, které představují základní úroveň prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních a jejich používání je minimem při poskytování veškeré péče všem pacientům

  • seznámit se s izolačními opatřeními, která zabraňují kontaktnímu, kapénkovému nebo vzdušnému přenosu

  • seznámit se speciálními izolačními postupy, které zahrnují specifické situace spojené s infekcí, zejména epidemiologicky významnými organismy, jejichž šíření v rámci nemocnice představuje závažnou hrozbu pro nemocné

  • osvojit si v rámci ošetřovatelského procesu metody vyhodnocení rizika infekce, využití nových skórovacích systémů, používání elektronické zdravotnické dokumentace včetně IT technologií a používání bariérové ošetřovací techniky za účelem minimalizace rizika infekce u všech pacientů

  • osvojit si praktické dovednosti práce s pacientem ve standardním režimu k zabránění infekčních agens, postupy hygieny rukou včetně kontroly provedení ultrafialovou lampou, používání osobních ochranných prostředků, manipulaci s pomůckami, lůžkovinami, zacházení s odpadem a organizaci úklidu

  • osvojit si praktické dovednosti práce s pacientem v izolačních režimech, použití adekvátních pomůcek, včetně tréninku použití ochranných obleků s filtroventilační jednotkou při podezření na vysoce nebezpečnou nákazu na Klinice infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN

pdf Učební plán kurzu Prevence a opatření ke snížení rizika infekce v průběhu poskytování zdravotních služeb
(203 KB)

Určení certifikovaného kurzu:
Certifikovaný kurz je určen všeobecným sestrám, zdravotnickým asistentům, záchranářům, ergoterapeutům, fyzioterapeutům, zdravotně-sociálním pracovníkům, minimálně s 3letou praxí ve zdravotnickém zařízení, kteří mají zájem o problematiku omezování přenosu infekčních agens při poskytování zdravotní péče, o multidisciplinární pojetí péče se zaměřením na prevenci infekcí a chtějí získat nové zkušenosti.  

Organizace certifikovaného kurzu:
Kurz je rozdělen na část teoretickou (24 hodin) a část praktickou (24 hodin), je rozložen do šesti dní. Na jeden vyučovací den připadá 8 vyučovacích hodin.

Počet účastníků v certifikovaném kurzu:
15 účastníků na přímé výuce teoretické části. V průběhu praktické části budou vzhledem k vysoké odborné náročnosti a nutnosti individuálního přístupu účastníci rozděleni do tří skupin pod vedením zkušených lektorů.

Termíny kurzů:

TERMÍNOBSAZENOSTAKCE
20.,21.,22.4. a 27.,28.,29. 4. 2020 ( jeden běh)
Max: 15Přihláška  

 

Odborní garanti: Prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D., –teoretická část
Mgr. Ivana Koudelková, – praktická část 
 
     
Kontakt:

Pavla Dvorská, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.: 775 133 671

 
     
Cena kurzu: 4000,- Kč  
     


Místo konání:

 

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
 
     
Ubytování: Zajišťujeme pro mimopražské účastníky:
  • kolejích UK v objektu kolejích Kajetánka
  • v Penzionu Chaloupka
více info Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Kde nás najdete


pdf Certifikovaný kurz Prevence a opatření ke snížení rizika infekce v průběhu poskytování zdravotních služeb (224 KB)