Seznam článkůProgram  

1. den
8.00 – 8.30
Zahájení  
Cíl vzdělávacího programu, Bc. Lenka Gutová

8.30 – 10.00
Systém řízení ošetřovatelské péče v ÚVN,
Program KZK úseku nelékařských profesí,  Bc. Lenka Gutová
Edukační program ÚVN,  Bc. Lenka Gutová

10.00 – 10.15         přestávka

10.15 -  12.30

Zásady vedení zdravotnické dokumentace,   Bc. Lenka Gutová

12.30 – 13.00       přestávka na oběd

13.00 – 15.30
Praktická část odborného kurzu na vybraných lůžkových odděleních ÚVN
  • seznámení s provozem pracoviště
  • ošetřovatelské vizity – systém ošetřovatelské péče
  • předávání informací ( vnitřní informační systém ÚVN pro nelékařské profese)
  • úvodní praktické seznámení s vedením zdravotnické dokumentace

2.den
8.00 – 8.30  
Shrnutí 1. dne
- konsultace
- diskuse

8.30 – 9.45  
Ošetřovatelský proces,   Mgr. Jana Hanousková

9.45 – 10.00         přestávka

10.00 – 13.00
Praktická část odborného kurzu na vybraných lůžkových odděleních ÚVN
  • vstupní ošetřovatelské vyšetření
  • identifikace rizik
  • zpracování plánu péče
  • hodnocení bolesti

13.00 – 14.00    přestávka na oběd

14.00 – 15.00
Rozbor  praktické části odborného kurzu na vybraných lůžkových odděleních – identifikace rizik

15.00 – 15.30
Diskuse – závěr kurzu,   Bc. Lenka Gutová,MBA