Ústřední vojenská nemocnice Praha, Oddělení psychologie nabízí „Výcvikový kurz sociálně – psychologických dovedností pro zdravotní sestry"

Možnost získání  5  kreditních bodů dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod

Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu

Místo konání : Ústřední vojenská nemocnice Praha, oddělení PSYCHOLOGIE, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02, IČO 613 830 82, č.ú.: 32123-881/0710 ČNB, var.sym.00600119
 
Kurz bude probíhat 1 den v týdnu v rámci 5 setkání  od 6.10. – 3.11.2008

Doba konání: 8.00 – 12.00 hod/pondělí         

Úvodní setkání : 6.10.2008

V případě zájmu volejte na číslo 605 927 047, Mgr.Marie Pěničková (973 203 475)

Celková hodinová dotace kurzu je 20 hodin. ( 5 kreditních bodů)
 
Celková cena kurzu: 3100,-  Kč
 
Kapacita kurzu: 8 účastníků    
                                           
Pořádající lektoři kurzu :
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

Kurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář PhDr.Jiří Klose. 

Každý účastník obdrží skripta jako pracovní text.
 
Tématické okruhy kurzu :
  1. Já „ zdravotní sestra“,sebepoznávání, komunikace sám se sebou
  2. Komunikace, typologie osobností v komunikaci, konflikt a jeho zvládání
  3. Práce s „problematickým klientem“, zvládání agresivity
  4. Osobní antistresový program, relaxační techniky
  5. Nácvik situací, zvládání stresu.   
                                                                                                              
Lektoři:

Dagmar Jančová

psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mgr.Marie Pěničková
vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím.
Společná práce na kurzu pro sestry trvá již osm let.