Seznam článků

Ošetřovatelský proces v praxi akreditovaného zdravotnického zařízení

Certifikovaný kurz MZ ČŘ ( dle § 49 odst. 2 a odst. 3 zákona č. MZ ČR 96/2006 Sb.)

Charakteristika:  Základním cílem odborného kurzu je poskytnout účastníkům v krátkém časovém úseku informace o zavedení ošetřovatelského procesu do praxe včetně vedení zdravotnické dokumentace.
Odborný kurz je určen pro všeobecné sestry, které pracují na  lůžkových odděleních ve zdravotnických a sociálních zařízeních.
Akreditovaný odborný kurzu realizujeme v rámci celoživotního vzdělávaní zdravotnických pracovníků nelékařských profesí.
Po absolvování odborného kurzu by měl účastník znát princip identifikace potřeb pacienta, zásady plánování  a hodnocení péče,  edukace, identifikace rizik a systém týmové spolupráce v péči o pacienty.

Místo konání: ÚVN Praha, U vojenské nemocnice 1200 – 169 02 Praha 6, Modrý salonek,m.č. 154,  budova F1 1.patro

Datum konání: 12. – 13. 3. 2009  od 8.00 hod. 

Přihláška kliknout zde

Účastnický poplatek:  650,- Kč. vč. 19% DPH (+ cena oběda 81,- Kč)

Úhrada nejpozději 30 dní před zahájením kurzu ( pokud nebude platba v požadovaném termínu na účtu ÚVN  budete automaticky vyřazen/na ).

Při platbě je nutné zadat přesně tyto údaje: 

Jméno a příjmení účastníka
Číslo účtu: 32123881/0710
Variabilní symbol: 1501
Specifický symbol:  číslo přihlášky

Počet kreditů pro zápočet k vydání osvědčení: 6 kreditů po absolvování kurzu. Akreditováno MZ ČR č.j. 14289/2006

Kontaktní osoba:  Libuše Kuchařová, tel: 973 202714 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Neúčast v kurzu prosíme omluvit předem telefonicky nebo e-mailem!

Obsah :

1.
Teorie – 10 hodin
2.
Praxe – 10 hodin

Odborný garant:
Mgr. Lenka Gutová,MBA NŘ ÚVN

Přednášející:
Mgr. Lenka Gutová,MBA NŘ ÚVN
Mgr. Jana Hanousková, vrchní sestra
Praktická část  pod vedením staničních sester event. školitelek odborných oddělení

Počet kreditů pro zápočet k vydání osvědčení: 6 kreditů za absolvování kurzu.