Oddělení psychologie nabízí „Výcvikový kurz sociálně – psychologických dovedností pro zdravotní sestry „

Možnost získání 12  kreditních bodů dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod
Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu
  
Datum konání: Kurz bude probíhat 1 den v týdnu v rámci 5 setkání od 20. dubna do 18. května 2009

Doba konání: 8.00 – 12.00 hod/pondělí           

Úvodní setkání : pondělí 20. dubna 2009 od 8.00 hodin

Celková hodinová dotace kurzu je 20 hodin.

Místo konání : Ústřední vojenská nemocnice –Praha, oddělení ÚLPO ÚVN (A3 1.patro-relaxační místnost)

Práce ve skupině 8 účastníků a 2 lektorů. Cílem kurzu je prohloubit znalosti z psychologie a naučit se je používat v praxi.

Celková cena kurzu: 3100,- Kč 

Platbu zasílejte:
Ústřední vojenská nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02
IČO 613 830 82
č.ú.: 32123-881/0710 ČNB
var.sym.00600119

Kapacita kurzu: 8 účastníků    
                                           
Pořádající lektoři kurzu :
Mgr.Marie Pěničková
D agmar Jančová

Kurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář PhDr.Jiří Klose.  

Lektoři:

Mgr. Marie Pěničková (vrchní sestra ÚLPO ÚVN)
Vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím.

Dagmar Jančová
V letech 1998-2000 vrchní sestra ÚLPO ÚVN. Psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Společná práce na kurzu pro sestry trvá již sedm let.                       
                                
Zaměření lekcí:
 • práce s klientem
 • prevence „burn out“syndromu
 • řešení interpersonálních problémů
 • nácvik relaxačních technik a osobní psychohygiena

Témata:
 • Já zdravotní sestra, sebezkušenostní skupinová práce
 • Provázení pacienta léčebným procesem, typologie osobností, komunikace
 • Práce s „problematickým“ klientem, zvládání agresivity
 • Komunikace těla a emoční prožívání
 • Osobní antistresový program

Každé téma má část:
 • teoretickou
 • mapování osobních zkušeností v daném tématu
 • praktický nácvik prožívání situací v tělesném schématu a v emocích
 • nácvik psychoterapeutických metod pro osobní potřeby

Každý účastník obdrží skripta jako pracovní materiál. Každé téma  zahrnuje krátkou teorii, dotazník pro sebepoznání v dané problematice a  základní cvičení.

V případě zájmu volejte na číslo 605 927 047, Mgr.Marie Pěničková (973 203 475)