Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha nabízí, Akreditovaný kvalifikační kurz „Ošetřovatel“

Cena: 19.200,-  Kč (jednorázová platba nebo 4 určené splátky - viz níže)

Absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu povolání ošetřovatele (akreditace č.j. MZDR 52884/2017-4/ONP).

Předpokládaný začátek kurzu: leden 2021

Kvalifikační kurz trvá 1,5 roku, je organizovaný formou blokového studia (tj. každý měsíc 1 týden výuky, hodinový rozsah kurzu je 700 hod.). Podmínkou získání kvalifikace je absolvování teoretické výuky (400 hod.), praktické výuky (300 hod.) a složení závěrečné zkoušky.

 

Přihláška

 

Podmínky pro uchazeče:

  • Dovršení minimálně 18 let
  • úspěšné dokončení tříletého učebního oboru nebo středního vzdělání (doložené vysvědčením)
  • dobrý zdravotní stav (doložený lékařským potvrzením)
  • před nástupem do kurzu absolvovat minimálně 1. dávku očkování proti hepatitidě B, před nástupem na praktickou část minimálně 2. dávku očkování proti hepatitidě B (doložené potvrzením)
  • znalost češtiny (písemný i mluvený projev)

  

Co dělá ošetřovatel?

Pracuje pod dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta a poskytuje řadu činností zaměřených na hygienickou péči pacientů, prevenci proleženin,  asistuje při výkonech, doprovází pacienty atd.

 

Úhrada kurzovného

Poplatek za kurz (19.200 Kč) nebo 1. splátku (5.000 Kč, pokud účastník žádá rozdělení platby) je třeba uhradit tak, aby požadovaná částka byla nejpozději v den nástupu do kurzu na účtu ÚVN Praha (potvrzení o zaplacení).

Pokud účastník žádá rozdělení platby na 4 splátky, zavazuje se, že bude splátky hradit dle následujícího harmonogramu (předložit potvrzení):

  • splátka – 5.000,- Kč na účtu ÚVN nejpozději v den zahájení kurzu,
  • splátka – 5.000,- Kč na účtu ÚVN nejpozději do konce 3. měsíce od zahájení kurzu,
  • splátka – 5.000,- Kč na účtu ÚVN nejpozději do konce 5. měsíce od zahájení kurzu,
  • splátka – 4.200,- Kč na účtu ÚVN nejpozději  do konce 7. měsíce od zahájení kurzu.

(č.účtu: 32123881/0710, variabilní symbol 002).

 

Kariéra ve zdravotnictví může být právě pro Vás!

Práce ve zdravotnictví představuje trvalou jistotu uplatnění se na pracovním trhu. ÚVN nabízí možnost získat kvalifikaci a dále profesně a kvalifikačně růst.

 

Kontakty a další informace:

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6, Pracoviště vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 973 208 313, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 973 208 164.