Důležité upozornění:

Začátek kurzu AKK Praktická sestra je odložen. Přihlášení účastníci budou o otevření kurzu včas informováni.

 

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha nabízí, Akreditovaný kvalifikační kurz „Praktická sestra“.

Cena: 25.000,-  Kč (jednorázová platba nebo 5 určených splátek - viz níže)

Absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu povolání praktické sestry akreditace č.j. MZDR 17770//2019-6/ONP).

Zahájení kurzu:

Přihlášení účastníci budou o otevření kurzu včas informováni.

Přihláška

Vstupní podmínky:                      

 • dovršení minimálně 18 let,                                                
 • ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou a získání odborné způsobilosti ošetřovatele – předložení vysvědčení,                             
 • dobrý zdravotní stav – doložené lékařským potvrzením,  
 • očkování proti hepatitidě B – doložené potvrzením, 
 • očkování proti spalničkám - doložené potvrzením, nebo potvrzení o prodělané nemoci či vyšetření protilátek,
 • znalost českého jazyka (písemný i mluvený projev).

Délka trvání kurzu:

2,5 roku při kombinované formě výuky (1 výukový týden za měsíc)

Uplatnění absolventa:

Absolvent studia se uplatní ve všech oblastech poskytujících zdravotní služby, zejména v ambulantních a lůžkových zdravotnických zařízeních, ale i v sociálním prostředí pacienta.

Cíl kvalifikačního kurzu:

Cílem je, aby absolvent byl teoreticky i prakticky připraven k výkonu povolání praktické sestry, byl způsobilý poskytovat zdravotní péči bez odborného dohledu v souladu s právními předpisy, osvojil si potřebné znalosti a vytvořil si žádoucí profesní postoje a návyky zdravotnického pracovníka.

 

Charakteristika:

Kvalifikační kurz vychází ze vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR. Všechny předměty jsou povinné včetně praktických cvičení a ošetřovatelské odborné praxe. Absolvent obdrží osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu povolání praktické sestry.

 

Kontakt:

Mgr. Jana Hanousková,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
tel.: +420 973 208 313

PhDr. Magda Hubner,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
tel.: +420 973 208 164

Místo konání:

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha,
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6.

Cena kurzu:

25 000,- Kč (možnost splátkového kalendáře)

 

Úhrada kurzovného

Poplatek za kurz (25.000 Kč) nebo 1. splátku (5.000 Kč, pokud účastník žádá rozdělení platby) je třeba uhradit tak, aby požadovaná částka byla nejpozději v den nástupu do kurzu na účtu ÚVN Praha (potvrzení o zaplacení).

Pokud účastník žádá rozdělení platby na 5 splátek, zavazuje se, že bude splátky hradit dle následujícího harmonogramu (předložit potvrzení):

 • splátka – 5.000,- Kč na účtu ÚVN nejpozději v den zahájení kurzu,
 • splátka – 5.000,- Kč na účtu ÚVN nejpozději do konce 3. měsíce od zahájení kurzu,
 • splátka – 5.000,- Kč na účtu ÚVN nejpozději do konce 5. měsíce od zahájení kurzu,
 • splátka – 5.000,- Kč na účtu ÚVN nejpozději  do konce 7. měsíce od zahájení kurzu,
 • splátka – 5.000,- Kč na účtu ÚVN nejpozději  do konce 9. měsíce od zahájení kurzu.

(č.účtu: 32123881/0710, variabilní symbol 002

Práce ve zdravotnictví představuje trvalou jistotu uplatnění se na pracovním trhu. ÚVN Praha nabízí získání kvalifikace, perspektivu zaměstnání, dobrý výdělek a další kvalifikační růst.

Těšíme se na Vás.

Kolektiv zaměstnanců ÚVN Praha