Ústřední vojenská nemocnice Praha, Ústřední lékařsko psychologické oddělení pořádá Výcvikový kurz sociálně - psychologických dovedností

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 - 169 02, Oddělení psychologie

Kurz bude probíhat 1 den v týdnu v rámci 5-ti setkání od 4.října do 1. listopadu 2010

Doba konání: 8:00 – 12:00 hod/pondělí    

Úvodní setkání: 4. října 2010

Celková hodinová dotace: 20 hod

Kapacita kurzu: 8 účastníků


Pořádající lektoři:

Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

Kurz je odborně zajišťován oddělením psychologie ÚVN, primář plk.PhDr.Jiří Klose Ph.D.

Účastníci obdrží skripta jako pracovní text, forma práce je skupinová.


Tématické okruhy:

  1. Osobní antistresový program
  2. Zvládání stresu
  3. Já „zdravotní sestra“, sebepoznávání, komunikace sám se sebou
  4. Typologie osobností v komunikaci + konflikt
  5. Problematický pacient(zvládání silných emocí),nácvik situací


Cíl výcviku: podpora personálu, stabilizace vlastních emocí, nácvik komunikačních i ovládacích strategií, nácvik základních antistresových cvičení, motivace k práci sám na sobě, sdílení náročných situací. Motivace pro porozumění chování pacientů a včasné rozpoznání pro přizvání psychologické pomoci + využití sám pro sebe.

Lektoři :

Dagmar Jančová
Psychoterapeutka, všeobecná sestra, pracuje dlouhodobě v oblasti krizové intervence, absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, tělo a krize, neverbální techniky. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mgr.Marie Pěničková
Vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN (10 let), edukační specialista psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, krizové intervence, práce s tělem. Pracuje s klienty na lůžkách všech oddělení ÚVN v době hospitalizace pacienta a ambulantně pracuje individuálně s klienty oddělení psychologie. Především relaxační techniky a práce s tělem, uvolnění napětí. Lektorsky pracuje 10 let.