Datum a čas : 30. června 2011 od 8.00 do  10.30         

Místo:
Ústřední Vojenská nemocnice Praha, budova CH 1 / podlaží -2, Knihovna ICU , číslo místnosti M01-2203 (vchod do budovy z pavilonu CH2)

Přednášející: BSc. Kateřina Haslemová, edukační sestra OARIP, ÚVN

Přihláška kliknout zde

Cena kurzu: 100 Kč

Program:

 • Anatomie a fyziologie srdce
 • Základy Frank- Starlingova pravidla
  • Preload
  • Afterload
  • Kontraktilita
  • CO = SV x HR


 • Seznámení s metodou Lidco
 • Základní parametry hemodynamiky a jejich hodnocení
  • CO/CI
  • SVR/SVRI
  • SV/SVI
  • SVV
  • Dodávka/Spotřeba kyslíku
  • SaO2/SvO2


 • Cíle hemodynamické podpory
 • Praktický nácvik správného hodnocení v praxi


Cíl: Porozumět co je hemodynamika a její důležitost v praxi. Naučit se správně hodnotit hemodynamické parametry.  Seznámení s využitím hemodynamiky v praxi.

Mgr. Lenka Gutová,MBA
Náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese