Začátek kurzu:  13. května 2019

Absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu povolání sanitáře

Práce ve zdravotnictví představuje trvalou jistotu uplatnění se na pracovním trhu. ÚVN Praha nabízí možnost získat kvalifikaci a dále profesně a kvalifikačně růst.

Zahájení kurzu: 13. května 2019 v 7,30 hod., pavilon F2, 2. poschodí, posluchárna A, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6  

Vstupní podmínky:      

  • dovršení minimálně 18 let
  • ukončené základní vzdělání – předložení vysvědčení
  • dobrý zdravotní stav – doložené lékařským potvrzením
  • očkování proti hepatitidě B – doložené potvrzením; pro zájemce možno zajistit v ÚVN dle platného ceníku (před nástupem do kurzu minimálně 1. dávka očkování, před nástupem na praktickou část kurzu minimálně 2. dávka očkování proti hepatitidě B)
  • znalost českého jazyka (písemný i mluvený projev) 

Cíl kvalifikačního kurzu:
Cílem je, aby absolvent byl teoreticky i prakticky připraven zajistit základní ošetřovatelskou péči, spolupracoval v rozsahu svých činností při poskytování specializované ošetřovatelské péče, byl schopen poskytnout první pomoc, osvojil si psychologický přístup k nemocnému, získal schopnost respektovat materiální a finanční zdroje a nabyl zkušenosti z týmové práce s příslušníky jiných profesí ve zdravotnictví.           

Charakteristika:
Kvalifikační kurz připravuje jednotlivce k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání sanitáře pro činnosti v oblasti preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče i autoptického oddělení včetně úseků poskytujících vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči, kde bude vykonávat své povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu.

Organizace kvalifikačního kurzu:
Kurz je rozdělen na část teoretickou (13 dnů, PO - PÁ, 8 vyučovacích hod. /den) a část praktickou (80 hod./skupina).

TERMÍN KURZU:  

Teoretická část:
1. část: 13. května - 17. května 2019
2. část: 20. května - 24. května 2019
3. část: 27. května - 29. května 2019

Praktická část: 3. června 2019 - 14. června 2019

Závěrečná zkouška:  24. - 25. června 2019
Absolvent obdrží osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu povolání sanitáře.
    
Přihláška

 

Kontakt:

Mgr. Jana Hanousková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel. +420 973 208 313.

Místo konání:

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha,
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6.

Účastnický poplatek:

7 000,- Kč

Úhrada pro účastníky:

číslo účtu: 32123881/0710
variabilní symbol: 002
Při platbě zadejte do poznámky jméno účastníka.
Doklad o zaplacení kurzu prosíme přineste s sebou na zahájení.

Stravování:

Možnost zakoupení obědů, občerstvení v bufetu (včetně teplých jídel).