Akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář

- vzhledem k pandemii Covid-19 se začátek kurzu přesouvá na 14. září 2020 (půdvodní začátek 11. 5. 2020)

Absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu povolání sanitáře

Práce ve zdravotnictví představuje trvalou jistotu uplatnění se na pracovním trhu. ÚVN Praha nabízí možnost získat kvalifikaci a dále profesně a kvalifikačně růst.

Zahájení kurzu: 14. září 2020 v 7,30 hod.

Místo konání: pavilon F2, 2. poschodí, posluchárna B, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6  

Vstupní podmínky:   

  • dovršení minimálně 18 let
  • ukončené základní vzdělání – předložení vysvědčení
  • dobrý zdravotní stav – doložené lékařským potvrzením
  • očkování proti hepatitidě B – doložené potvrzením (do začátku kurzu minimálně 1. dávka očkování, před nástupem na praktickou část kurzu minimálně 2. dávka očkování proti hepatitidě B)
  • očkování proti spalničkám - doložené potvrzením, nebo potvrzení o prodělané nemoci či vyšetření protilátek
  • znalost českého jazyka (písemný i mluvený projev)  


Cíl kvalifikačního kurzu:
Cílem je, aby absolvent byl teoreticky i prakticky připraven zajistit základní ošetřovatelskou péči, spolupracoval v rozsahu svých činností při poskytování specializované ošetřovatelské péče, byl schopen poskytnout první pomoc, osvojil si psychologický přístup k nemocnému, získal schopnost respektovat materiální a finanční zdroje a nabyl zkušenosti z týmové práce s příslušníky jiných profesí ve zdravotnictví.           

Charakteristika:
Kvalifikační kurz připravuje jednotlivce k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání sanitáře pro činnosti v oblasti preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče i autoptického oddělení včetně úseků poskytujících vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči, kde bude vykonávat své povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu.

Organizace kvalifikačního kurzu:
Kurz je rozdělen na část teoretickou (13 dnů, PO - PÁ, 8 vyučovacích hod. /den) a část praktickou (80 hod./skupina).

TERMÍN KURZU:  

Teoretická část:
1. část: 14. září - 18. září 2020
2. část: 21. září - 25. září 2020
3. část: 29. září - 1. října 2020

Praktická část: 5. - 16. října 2020

Závěrečná zkouška:  20. – 21. října 2020

Přihláška


Absolvent obdrží osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu povolání sanitáře.
    
Kontakt:    
Mgr. Jana Hanousková, e-mail: jana.hanouskova@uvn.cz , tel. +420 973 208 313.
   
Účastnický poplatek:  7 000,- Kč
    
Úhrada pro účastníky:     
číslo účtu: 32123881/0710
variabilní symbol:002 Při platbě zadejte do poznámky jméno účastníka.

Doklad o zaplacení kurzu prosíme přineste s sebou na zahájení.
    
Stravování: Možnost zakoupení obědů, občerstvení v bufetu (včetně teplých jídel).