Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha nabízí Akreditovaný kvalifikační kurz „Ošetřovatel“

Absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu povolání ošetřovatele (akreditace č.j. MZDR 31108/2022-5/ONP).

Práce ve zdravotnictví představuje trvalou jistotu uplatnění se na pracovním trhu. ÚVN Praha nabízí možnost získat kvalifikaci a dále profesně a kvalifikačně růst.

Zahájení kurzu AKK Ošetřovatel: 17. dubna 2023 v 8 hod.

Místo konání: Pavilon F2, 1. poschodí, posluchárna E, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6

Přihláška

 
Vstupní podmínky pro uchazeče:

  • Dovršení minimálně 18 let
  • úspěšné dokončení minimálně středního vzdělání, stačí vyučení (doložené vysvědčením)
  • dobrý zdravotní stav (doložený lékařským potvrzením)
  • před nástupem do kurzu absolvovat minimálně 1. dávku očkování proti hepatitidě B, před nástupem na praktickou část minimálně 2. dávku očkování proti hepatitidě B (doložené potvrzením)
  • očkování proti spalničkám - doložené potvrzením, nebo potvrzení o prodělané nemoci či vyšetření protilátek
  • znalost češtiny (písemný i mluvený projev)

Poplatek za kurz: 28 000,- Kč 
(č. účtu 32123881/0710, variabilní symbol 002, do poznámky uveďte jméno účastníka)

Cenu kurzu je možné uhradit jednorázově nebo ve čtyřech určených splátkách:
1. splátka 7 000,- Kč na účtu ÚVN nejpozději v den zahájení kurzu,
2. splátka 7 000,- Kč na účtu ÚVN nejpozději do konce 3. měsíce od zahájení kurzu,
3. splátka 7 000,- Kč na účtu ÚVN nejpozději do konce 5. měsíce od zahájení kurzu,
4. splátka 7 000,- Kč na účtu ÚVN nejpozději do konce 7. měsíce od zahájení kurzu.
Doklad o zaplacení je nutné předložit při zahájení kurzu.


Co dělá ošetřovatel?
Pracuje pod dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta a poskytuje řadu činností zaměřených na hygienickou péči pacientů, prevenci proleženin, asistuje při výkonech, doprovází pacienty atd.

Cíl kvalifikačního kurzu: 
Cílem akreditovaného kvalifikačního kurzu Ošetřovatel je připravit účastníky kurzu k získání odborné způsobilosti ošetřovatele osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené právními předpisy. 
 
Organizace kvalifikačního kurzu: 
Kvalifikační kurz trvá 1,5 roku, je organizovaný formou blokového studia (tj. každý měsíc 1 týden výuky – teorie nebo praxe; hodinový rozsah kurzu je 700 hod.). Podmínkou získání kvalifikace je absolvování teoretické výuky (400 hod.), praktické výuky (300 hod.) a složení závěrečné zkoušky.

Plánovaná výuka v r. 2023:
17. 4. - 21. 4. 2023,
9. 5. – 12. 5. 2023,
5. 6. – 9. 6. 2023,
červenec a srpen – 1. celý pracovní týden praxe v každém měsíci,
4. 9. – 8. 9. 2023,
2. 10. – 6. 10. 2023,
listopad – 1. celý pracovní týden praxe,
4. 12. – 8. 12. 2023.

Kontakty a další informace:
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6, Pracoviště vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 973 208 313, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 973 208 164.