Článek z  dvouměsíčníku Komfort (LINET) č. 06/2005

Fyzioterapeut pracuje s  pacienty snad na každém oddělení v nemocnici. V Ústřední vojenské nemocnici v Praze ve Střešovicích se o částečně nebo zcela nepohyblivé pacienty starají také na speciálním pracovišti – Oddělení následné rehabilitační a ošetřovatelské péče.
Rehabilitační část oddělení disponuje 21 lůžky a jsou zde v péči pacienti po úrazech nebo operacích. Nad jejich návratem zpět na nohy bdí 8 sester a dva fyzioterapeuti, vedoucí lékař a pomocný zdravotnický personál. Na oddělení ošetřovatelské péče leží málo pohybliví nemocní s trvalou poruchou zdravotního stavu. „Jde většinou o starší pacienty, například s hemiparézou – ochrnutí jedné strany těla,“ přibližuje Marie Blábolilová, vrchní sestra oddělení.

Nácvik mobilizačních technik a navrácení pacientů do běžného života patří k hlavním úkolům oddělení. Prvotní fáze mobilizace, kdy probíhá vertikalizace pacienta, se odehraje už na oddělení, kde je nemocný operován nebo jinak léčen. „K nám se dostávají pacienti, kteří nejsou zcela imobilní,“ říká sestra Blábolilová. Sestry a fyzioterapeuti s pacienty provádějí nácvik správného stereotypu chůze, trénují s nimi chůzi do schodů a pak s nimi cvičí ve speciálně zařízené tělocvičně. „Využíváme často terapimaster, který slouží ke cvičení v závěsu. Cvičení „s vyloučením gravitace“ pak může probíhat  buď  aktivně, nebo pasivně. Na lůžku pacientovi končetiny rozhýbáváme pomocí motorové dlahy,“ popisuje praxi sestra Blábolilová. K mobilizaci ochablého svalového aparátu se používají ještě další pomůcky – gymnastické míče, nestabilní plošinky nebo speciální nestabilní obuv. Stanovit délku mobilizace časově nelze, protože existuje spousta okolností, které dobu rekonvalescence ovlivňují. Například mobilizace pacienta po totální endoprotéze se počítá na několik týdnů, zpravidla to bývají jeden až tři měsíce.
Důležitým faktorem úspěšné rekonvalescence je psychický stav pacienta. „Většinou s námi pacienti spolupracují,“ konstatuje sestra Blábolilová. Apatii a nezájem o budoucnost pozoruje spíše u starých lidí. Velkou motivací pro pacienty každého věku je podpora blízkých. „Ležela tu po úraze babička jedné sestřičky, která se měla za několik týdnů vdávat. Tato 84letá paní, bývalá profesorka francouzštiny, se rozhodla, že si svatbu své vnučky nenechá ujít. Rehabilitace proběhla ve velmi krátkém čase, trvala asi dva měsíce. Stará paní se dnes pohybuje bez cizí pomoci, žije sama v bytě a sama se o sebe dokáže postarat,“ vypráví vrchní sestra ze Střešovic.
Rizika mobilizace samozřejmě existují. Nejvíce ohroženi bývají staří lidé, kteří jsou často dezorientovaní a pak se stává, že upadnou a mohou si pádem přivodit zhoršení zdravotního stavu. Jejich kosterní ústrojí je křehké a čas od času se stane, že upadnou a zlomí si krček. Takové případy se tu podle sester vyskytnou tak dvakrát třikrát do roka.
Ambulantně rehabilitují v Ústřední vojenské nemocnici na Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny. „Naši pacienti se rekrutují především z řad ošetřených tady v nemocnici,“ říká fyzioterapeutka Alena Říhová. Starají se tady ale rovněž o pacienty z celé spádové oblasti Prahy 6 a samozřejmě o vojáky. „Věkové složení pacientů je opravdu různorodé. Dříve jsem pracovala na oddělení ošetřovatelské péče, kde byl věkový průměr hodně vysoký a za mladé jsme považovali ročníky 1950. Práce se staršími lidmi je těžká a často i bezútěšná,“ pokračuje Alena Říhová.
V novotou zářící části střešovické nemocnice jsou pacientům k dispozici jak jednotlivé rehabilitační místnosti, tak plně vybavená tělocvična. K rehabilitaci také patří elektroléčba a vodoléčba. Bazén s pohyblivým dnem je zdejší chloubou. „Ano, pacienti se tady moc rádi koupou,“ směje se fyzioterapeutka. Bazén pochopitelně není určen k lázeňským účelům. Pohyblivé dno umožní vstup do bazénu snad opravdu každému. Když pacient do bazénku pohodlně vkročí a usadí se, podlaha bazénu sjede do potřebné výšky, v níž může pacient bezpečně cvičit podle pokynů terapeuta.
Plán rehabilitace stanovuje podle závazných léčebných postupů ošetřující lékař. Ten je ale formulován velice obecně. „Fyzioterapeut má mnohem větší přehled o konkrétním cvičení, moderních metodách a trendech. Takže o skutečné metodice rehabilitace si tady rozhodujeme sami,“ konstatuje Alena Říhová

článek i s obrázky v PDF