Od 22. března do 10. dubna 2019 mohou v Křížové chodbě Karolina zájemci zdarma shlédnout denně od 10.00 do 18 hodin výstavu Ten druhý život, přibližující působení našich vojáků v misích. Představitelé pořadatelů - rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, náměstek ministra obrany Antonín Rada a ředitel Ústřední vojenské nemocnice Miroslav Zavoral ji slavnostně zahájili vernisáží 21. března 2019.

Výstava návštěvníkům přibližuje zejména prostředí misí, v němž vojáci působí. Zaměřuje se na mise v Kosovu, Afghánistánu, Iráku a Mali. Součástí expozice jsou vedle fotografií z cyklu Ten druhý život i další exponáty zapůjčené z Military muzea generála Sergěje Jana Ingra i od přímých účastníků misí, jako například vlajky podepsané přímými účastníky misí, uniforma a další. Autory vystavených fotografií jsou například Jarmila Štuková, Daniel Hlaváč, Jana Zechmeisterová a další.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na přípravě výstavy k 20. výročí vstupu ČR do NATO podíleli. Velmi si vážím dlouholeté spolupráce Univerzity Karlovy s Ústřední vojenskou nemocnicí, která se stala fakultní nemocnicí. Na jejích klinikách v úzké spolupráci se všemi pražskými lékařskými fakultami Univerzity Karlovy probíhá odborná výuka našich budoucích lékařů. Vážím si také práce lékařů a zdravotnického personálu, kteří odvádějí vysoce profesionální práci na misích v zahraničí. Přijetí Česka do Severoatlantické aliance považuji za významný milník, který stvrdil naše směřování a pevně zakotvil naši zemi v euroatlantických strukturách. Je zdůrazněním jednoty středoevropských spojenců a jejich odhodlání aktivně se podílet na kolektivní obraně,“ zahájil vernisáž rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

„Výstava Ten druhý život přibližuje zájemcům atmosféru zahraničních misí, kde působili a působí příslušníci Armády České republiky. Rádi nyní využíváme možnost prezentovat unikátní snímky vojáků i profesionálních fotografů na akademické půdě,“ doplnil náměstek ministra obrany Antonín Rada.

„Děkujeme za příležitost podílet se na pořádání výstavy ve zdejších důstojných akademických prostorách Karolina. Smyslem je poodhalit prostředí i atmosféru vojenských misí, s nimiž je ÚVN významně propojena. Cvičíme odborníky do misí, naši vojenští lékaři i sestry jsou do misí vysíláni, naší prioritou je poskytovat vojákům jistotu, že v případě zranění nebo zdravotních potíží o ně bude v ÚVN postaráno na nejvyšší profesionální úrovni, a to nejen o vojáky v misích, ale o všechny příslušníky naší armády. Věřím, že výstava přispěje k pochopení náročnosti úkolů, které vojáci v misích plní v zájmu ochrany naší země a demokracie,“ pronesl ředitel ÚVN prof. Miroslav Zavoral.

ÚVN a mise
Po dobu vysílání do misí se aktivně účastnilo na šest desítek vojenských specialistů z ÚVN, mnozí opakovaně.
Před výjezdem i po návratu z misí je v ÚVN posuzována zdravotní způsobilost k účasti v misích, nejen vojákům, ale i jejich rodinným příslušníkům poskytuje ÚVN psychologickou podporu. ÚVN má několik programů na podporu zdraví, například preventivní Program na podporu válečných veteránů, program Zelená cesta, řadu let zajišťuje ÚVN sociálně zdravotní péči o válečné veterány v Domově Vlčí mák.