1. 2. 2023 byl zahájen  18. ročník celostátního projektu "Nemocnice ČR 2023", který je zaměřen na sledování bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců v českých nemocnicích.

V rámci projektu "Nemocnice ČR 2023" máte možnost vyjádřit se k Vašim případným zkušenostem s péčí v českých nemocnicích. Více informací naleznete zde:

 

  • Hospitalizovaní pacienti
 

Děkujeme za vaše názory.