Na základě rozhodnutí Vlády ČR je ÚVN zařazena mezi Odběrová centra v Praze. ÚVN má připravena dvě odběrová místa, z bezpečnostních důvodů je Odběrové místo „prvního kontaktu“  situováno ve stanu v areálu nemocnice, aby bylo separované od běžných pracovišť a minimalizoval se tak případný přenos nákazy. V hale jsou všichni pracovníci vybaveni příslušnými ochrannými prostředky. Jeho činnost byla spuštěna 13. 3. v 11 hod.

Druhé odběrové místo je na Klinice infekčních nemocí  1. LF UK a ÚVN, která zároveň zajišťuje další péči o infekční pacienty.

Všechna opatření provádíme s maximálním úsilím zajistit bezpečnost jak pacientů, tak personálu. Nelze 100% zabránit tomu, aby se lidé s podezřením nepotkali se "zdravými". Lidé by měli přijít k odběrům do ÚVN až po předchozí konzultaci a na doporučení hygienika.

V neděli 15. 3. bude provoz odběrového místa ve stanu od 8-15 hod.
V pondělí 16. 3. budou odběry ve stanu prováděny od 8-18 hodin.

Odběrové místo na Infekční klinice pavilon/vchod E6 provádí odběry nonstop.

Kde vám poradí v souvislosti s koronavirem? (kontakty na konzultace)