• Odběrové místo ÚVN pro pacienty s podezřením na onemocnění COVID- 19 je od 29. 3. před areálem ÚVN ve Stamicově ulici.
  • Provozní doba odběrového místa je pondělí - pátek 8-18 hod., sobota a neděle 8-15 hod.
  • Odběry na vlastní žádost (osob bez příznaků a bez rizika kontaktu s nakaženým) jsou možné, ovšem důrazně upozorňujeme, že se tyto osoby vystavují riziku možné nákazy. Přednostně jsou odebíráni pacienti, které k odběru doporučil lékař. Za odběr na vlastní žádost je účtováno 2 900 Kč, které lze uhradit pouze bezkontaktně (kartou).
  • K odběru by se měli lidé ideálně dostavit vozem, ihned po odběru opět odjet do domácí izolace, kde vyčkají na výsledky testů.
  • Každému vyšetřenému jsou výsledky sděleny telefonicky, aktuálně do 4 dnů od odběru. Pokud jste nebyli o výsledcích vyrozuměni ani po uplynutí 4 dnů od odběru, můžete se informovat mezi 9. – 14. hod. na tel. 973 202 872.
  • V odběrovém místě jsou ověřovány elektronické žádanky pro COVID-19, které vystavil lékař (na centrální úložiště).

ÚVN je odkázána na zpracování odebraných vzorků v externích laboratořích. Intenzivně pracujeme na zajištění vyšetření odebraných vzorků tak, abychom měli výsledky k dispozici co nejdříve.

Vyzýváme všechny k ohleduplnosti, respektování pokynů personálu a především k dodržování bezpečnosti (rozestup ve frontě na odběr, zakrytí nosu a úst, správná hygiena).

 

Počty odběrů (pravidelně zveřejňované v tiskových zprávách)