Informace pro dlužníky z řad pacientů.

Ústředí vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (dále jen „ÚVN“) tímto informuje dlužníky z řad pacientů, proti kterým je v současné době vedeno exekuční řízení, o možnosti využití institutu tzv. milostivého léta.

Předpoklady:

  • Týká se dlužníků ÚVN (fyzických osob)
  • Dluh je vymáhán exekučně soudním exekutorem
  • Exekuce zahájena před 28. 10. 2021

V období od 1. 9. 2022 až do 30. listopadu 2022 poběží tříměsíční lhůta, během níž může povinný (dlužník) zaplatit nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení (případně doplatit zbývající část jistiny) a náhradu nákladů exekuce, která činí 1 500,- Kč plus DPH ve výši 315,- Kč (je-li soudní exekutor plátcem daně z přidané hodnoty). Pokud tak povinný (dlužník) učiní, bude exekuce zastavena a soudní exekutor rozhodne o osvobození od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny. Pokud ale povinný (dlužník) nejpozději do 30. listopadu 2022 nezaplatí svůj dluh na jistině a nákladech exekuce, exekuce mu poběží dál.

Zaplacením jistiny a náhrady nákladů exekuce ve výše uvedené lhůtě se povinný zcela osvobozuje od placení úroků z prodlení a jiného příslušenství.

ÚVN doporučuje dlužníkům kontaktovat příslušného exekutora za účelem:

  • Zjištění výše jistiny
  • Zjištění výše nákladů exekuce
  • Informování exekutora o úmyslu využít institutu tzv. milostivého léta
  • Zjištění čísla účtu, na které lze jistinu a náklady exekuce uhradit

Dovolujeme si požádat dlužníky, aby ohledně milostivého léta nekontaktovali právní oddělení ÚVN, ale obraceli se přímo na soudního exekutora. Jméno soudního exekutora najdete v některém z dokumentů o exekuci. Může to být pověření exekutora, exekuční příkaz nebo výzva exekutora. Pokud si jménem exekutora nejste jistí, můžete provést lustraci v Centrální evidenci exekucí nebo zavolejte na helplinku 770 600 800 (provozuje Člověk v tísni, o.p.s.).

pdf Milostivé léto II - informace (168 KB)


Více informaci naleznete zde:

https://milostiveleto.cz/

https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/