A7 Umístění: budova A, vchod A7

HOT- LINE akutní výkony: tel: 606 670 114, 973 203 043
Objednávání vyšetření: tel: 973 203 047

 

Oddělení invazivní kardiologie a arytmologie disponuje dvěma katetrizačními laboratořemi, z nichž jedna je určena pro invazivní diagnostiku a léčbu primárně ischemické choroby srdeční, druhá je určena pro invazivní arytmologické výkony.

Invazivní léčba ischemické choroby srdeční zahrnuje diagnostickou katetrizaci věnčitých tepen s případnou navazující intervenční léčbou (koronární intervence) s implantací stentů. Kromě diagnostiky a léčby se v katetrizační laboratoři využívají nejmodernější zobrazovací a vyšetřovací metody jako je měření frakční průtokové rezervy (FFR) a ultrazvukové zobrazení lumina tepen (IVUS). Diagnostická katetrizace umožňuje kromě vlastního zobrazení věnčitých tepen i hemodynamické vyšetření chlopenních a zkratových vad za využití pravostranné katetrizace.

Intervenční arytmologická jednotka je zaměřena na intervenční léčbu srdečních arytmií v celé šíři terapeutického spektra. Jedná se zvláště o intervenční léčbu fibrilace síní (radiofrekvenční ablace) a implantace stimulátorů a defibrilátorů. U ablační léčby fibrilace síní je k dispozici i nejnovější metoda léčby, tzv. kryoablace využívající zmrazení tkáně a výrazně zkracující ablační výkon.