Operační systém da Vinci® vyvolal zvýšený zájem o využití robotické technologie v současné medicíně. Zásluhou tohoto systému se během minulých let výrazně zvýšila frekvence prováděných robotických zákroků, počet robotických zákroků v posledním období vzrostl nejvíce v oboru urologie. V roce 2016 bylo ve Spojených státech již více než 90 % všech radikálních prostatektomií provedeno za robotické asistence. Da Vinci® je nejvyspělejší master-slave-systém, jaký byl dosud vyvinut.

Tento systém se skládá ze tří základních části:

  1. konzola, za níž sedí operatér ovládající robotické nástroje,
  2. operační vozík se čtyřmi (v „ekonomické“ verzi však pouze třemi) robotickými rameny,
  3. Robotická věž s 3D operačním monitorem pro asistenta, insuflátorem, zdrojem světla, koagulací a 3D kamerovou jednotkou.

Z endoskopu se třírozměrný obraz promítá v konzoli v desetinásobném zvětšení. Operatér sedící za konzolou ovládá palcem a ukazovákem pohyby robotických ramen a nástrojů. Pedály umožňují ovládání koagulace a jiných zdrojů energie. Operatér manipuluje s ovladači pomocí procesoru, který filtruje, odměřuje, upravuje a koordinuje přesné pohyby rukou a prstů operatéra s endoskopickými nástroji. Neexistuje žádná měřitelná prodleva mezi pohybem ovladačů na straně operatéra a zrcadlovým pohybem nástrojů. Třes rukou a malé nevýznamné pohyby operatéra jsou eliminovány procesorem, což umožňuje velmi jemnou a přesnou preparaci tkání. Kromě 3D zobrazení a zvětšení obrazu usnadňuje složité zákroky EndoWrist technologie operačních nástrojů, díky které umožňují robotické nástroje 7 stupňů pohybu, což přesně odpovídá pohybům lidského zápěstí.

 

 

 

 

Robotický systém da Vinci Si HD (video převzato z intuitivesurgical.com)