Image

Relaxace – autogenní trénink

Zodpovědná osoba: Jana Vlachová
Popis:
Autogenní trénink je jednou z relaxačních metod, která patří do oblasti psychoterapie. Vypracoval ji německý lékař, neurolog a psychiatr J.H.Schultz v době mezi oběma válkami. Jedná se o soubor cvičení, jehož prostřednictvím bychom se měli naučit uvolnit a zároveň soustředit na jednotlivé části těla a pocity v nich. Autogenní trénink vychází z poznatků o vzájemné souvislosti mezi psychickým napětím a napětím svalstva. Využívá se hlavně u nemocí z okruhu neuróz a psychosomatických onemocnění. Jak název napovídá, metoda funguje, pokud se opakuje – trénuje.
Poznámky:
Jedno setkání trvá přibližně 30 minut. Vhodné je volné a pohodlné oblečení.

Skupinová psychoterapie

Zodpovědná osoba: Jana Vlachová
Popis:
Psychoterapie je zvláštní druh psychologické intervence působící na duševní život člověka, jeho chování, mezilidské vztahy i tělesné procesy tím způsobem, že navozuje žádoucí změny a tak podporuje úzdravu či znesnadňuje vznik a rozvoj určité poruchy zdraví. Jedná se o vědomou, záměrnou, strukturovanou a vědecky podloženou interakci mezi terapeutem a pacientem. Psychoterapeutická skupina na psychiatrickém oddělení v ÚVN je určena zejména pacientům s neurotickými poruchami.
Psychoterapie skupinová představuje jednu z forem psychoterapie, kdy jeden či dva terapeuti pracují se skupinou pacientů a hlavní důraz je kladen na vzájemné vztahy mezi jejími členy. Pacienti se s terapeutem a ostatními členy opakovaně schází a společně hovoří o sobě, o tom, co je v životě trápí, ale i o tom, co je v životě těší. Ve skupině vzniká skupinová dynamika, tj. soubor skupinového dění a skupinových interakcí mezi jednotlivými členy, která k léčbě přispívá.
Poznámka:
Užitek skupiny je přísně individuální, tzn., že někdo může projít skupinou bez výraznější změny a jiný v ní získá zásadní náhled na svůj problém a sebe sama a dokáže pak lépe zvládnout svou situaci a léčbu. Záleží na aktivitě a otevřenosti každého člena a skupině jako celku. Každá skupina je jiná a neopakovatelná.

Trénink kognitivních funkcí

Zodpovědná osoba: Hana Tomaníková
Popis:
Trénink je určen zejména lidem s duševním onemocněním, kteří mají potíže s kognitivními funkcemi: např. paměť, pozornost, strategie myšlení, plánování, rozhodování
Cílem programu je posílení těchto funkcí a zlepšení fungování v běžných životních situacích např. jednat s rozmyslem, krokovat, najít si strategie na zapamatování věcí apod.

Edukační skupiny
Zodpovědná osoba: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D.
Popis:
Jedná se o informativní, otevřenou, nestrukturovanou skupinu. Je určena pro všechny pacienty psychiatrického oddělení, kteří mají zájem o fundované informace ohledně psychiatrických nemocí, hospitalizace, farmakologické i nefarmakologické léčby nebo následné péče.
Formou dotazů se pacienti informují o tom, co je ohledně psychiatrie a vlastního onemocnění zajímá a zároveň probírají s lékařem či sestrou své dosavadní zkušenosti. Edukační skupiny jsou zaměřeny na oblast spánkové hygieny, zvládání úzkostných stavů, zdravou výživu či práva pacientů.

PREDUKA

Zodpovědná osoba: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D., MUDr. Petra Kukanová
Popis:
Léčíte se s psychózou? Potřebujete Vy a Vaši blízcí informace o této nemoci? Zajímají Vás žádoucí i nežádoucí účinky léků? Přejete si vědět, proč a jak psychózy vznikají? Ptáte se, jak můžete sami ovlivnit průběh onemocnění?  Pak je PREDUKA určena právě Vám.

Preduka je preventivně-edukační program proti relapsu psychózy. Účastnit se mohou pacienti s psychotickým onemocněním a jejich příbuzní či blízcí. Program vede psychiatr spolu s psychologem. Pro zajištění názornosti je výklad doprovázen promítáním. Účastníci dostanou brožuru s informacemi, do níž si mohou psát poznámky. Témata jsou zpracována ve třech okruzích: obecné informace pro pacienty i příbuzné, informace a rady pro příbuzné a informace o programu prevence relapsu psychotického onemocnění ITAREPS.
PREDUKA probíhá 1x za 3 měsíce. Nejbližší termín Vám sdělí personál oddělení.

Skupinové pohybové cvičení

Zodpovědná osoba: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D.               
Popis:
Skupinové pohybové cvičení je zaměřené na zlepšení kondice, držení těla, zlepšení dýchání, posilování ochablých a protahování zkrácených svalů.
Tak jako má pohyb a fyzický stav jedince vliv na jeho psychiku, tak i psychika mění a ovlivňuje jeho tělesné pochody a fyzický stav. Změny psychického stavu se jednoznačně odrážejí na pohybovém systému, mimice, gestikulaci. Zhoršením psychického stavu se zhoršuje držení těla, dýchání, objevují se problémy pohybového aparátu. Z těchto důvodů má fyzické cvičení nenahraditelný význam.
Poznámky:
Vhodné je volné, sportovní oblečení.

Program pro dobré zdraví

Zodpovědná osoba: Markéta Kloseová

Program pro dobré zdraví byl vytvořen s cílem zlepšit celkový životní styl a kvalitu života pacientů s psychickým onemocněním.

Pro koho je určen:
Pro všechny stabilizované pacienty s psychickým onemocněním, kteří mají zájem o zlepšení životosprávy a životního stylu.

Struktura programu:

  • Každou hodinu vede zdravotní sestra.
  • Individuální
  • Skupinová


Cíle programu:

  • Motivovat a pomoci pacientům zdravě žít.
  • Edukovat pacienty o zdravé stravě a povzbudit je k vyšší tělesné aktivitě.
  • Vytvořit prostředí, ve kterém budou moci diskutovat o svých problémech, a tím zlepšit sebevědomí a sociální fungování.


Pokud máte zájem o zařazení do programu, informujte svého ošetřujícího lékaře nebo kontaktujte zdravotní sestru na Psychiatrické ambulanci tel. 973 20 34 26.

Účast v programu je bezplatná.