Učitelé:
Doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO

Odborní asistenti:
MUDr. Iveta Němcová, PhD.
MUDr. Pavla Dohnalová
MUDr. Jan Ernest, PhD.
MUDr. Jitka Hubáčková
MUDr. Jaroslav Madunický
MUDr. Petr Mašek, CSc.
MUDr. Pavel Němec
MUDr. Ladislav Nováček
MUDr. Leoš Rejmont
MUDr. Silvia Sičáková
MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Výuka:
Magisterské studium - Oční lékařství
IV. ročník oboru Stomatologie – včetně anglické paralelky
Magisterské studium - Oční lékařství
IV. ročník oboru Všeobecné lékařství
Bakalářské studium – Oční lékařství
III. ročník oboru všeobecná sestra- prezenční studium
Bakalářské studium - Oční lékařství
III. ročník oboru všeobecná sestra – kombinovaná forma studia


Charakteristika pracoviště:
Akreditované pracoviště SAK
Komplexní spektrum oftalmologické diagnostiky a terapie: centrum vitreoretinální, refrakční, glaukomové, neurooftalmologické a předněsegmentové
Jednodenní nitrooční chirurgie, laserové zákroky - katarakta, glaukom, vitreoretinální operace, transplantace rohovky, traumatologie, plastiky
Refrakční zákroky korigující krátkozrakost, dalekozrakost, presbyopii, astigmatismus
Výukové centrum s pregraduálním a postgraduálním programem magisterského a bakalářského studia
Metodika využití Leksellova gama nože v léčbě tumorů, glaukomu a vitreoretinálních membrán
Výzkumné granty a studie v problematice nitroočních čoček, Leksellova gama nože, oční farmakoterapie a laserové chirurgie


Volná pracovní místa a PhD. studium:

English:
Department of Ophthalmology of the First Faculty of Medicine and Central Military Hospital
Head: Assoc.Prof. Jiří Pašta, MD, PhD.

General ophthalmology - full spectrum of eye exams and medical ophthalmology:
Vitreoretinal Service, Refractive Service, Glaucoma Service, Neuroophthalmology Service, Anterior Segment Service

Day intraocular surgery, laser operations - cataracts, glaucoma, vitreoretinal operations, corneal transplants, ocular traumatology

Refractive surgery methods correcting short-sightedness, long -sightedness, astigmatism and higher order aberations

Pregradual and postgradual training centre in ophthalmology - Bachelor and Master degree programmes

Leksell gamma knife surgery (tumors, glaucoma, vitreoretinal membranes)
Independent medical grants and studies (intraocular lenses, Leksell gamma knife in ophthalmology, ocular pharmacology, laser therapy)
Accredited Hospital: Joint Commission International- Chicago 2004