Registrace nového ambulantního pacienta

Probíhá osobní návštěvou na základě doporučení praktického lékaře, či specialisty.

Objednávání na telefonu 973 202 913

Telefonicky se lze objednávat do jednotlivých specializovaných poraden v kartotéce od 7:30 - 15:00 hod. Obdržíte termín a přesný čas vašeho vyšetření (více v podsekci ambulance). Prosím nevolejte do poraden, nejste-li přímo domluveni s naším lékařem. Objednání k operačnímu výkonu ani rezervování jeho termínu telefonicky není možné!


Indikace k operaci

Pokud je indikován operační výkon, doktor i sestra poučí pacienta o typu výkonu, možných rizicích, potřebných předoperačních vyšetřeních a organizaci příjmu. Při příjmu má pacient možnost objednání nadstandardního pokoje – podle aktuální dostupnosti.


Předoperační vyšetření

Rozsah předoperačního vyšetření je dán typem operačního výkonu. Tyto vyšetření zprostředkuje Váš obvodní lékař. Vyhrazujeme si právo nepřijmout pacienta k plánovanému výkonu bez (úplného) předoperačního vyšetření.

Před výkonem se musí včas vysadit zejména léky typu: Anopyrin (Godasal), Warfarin, Metformin. Užíváte-li tyto léky, prosím vždy nás o tom informujte.


Informovaný souhlas pacienta

K provedení jakéhokoliv výkonu potřebujeme k jeho provedení váš výslovný souhlas. Před jeho udělením musíte být zcela a pro vás srozumitelným způsobem informován o povaze výkonu a eventuálních rizicích. Proto se ptejte tak dlouho, dokud nebudete vše potřebné vědět. Lékař vám vysvětlí postup při vyšetření, podá informace o lécích, které dostanete, a seznámí vás s jejich vedlejšími účinky možné komplikace. Informovaný souhlas bude součástí vaší zdravotnické dokumentace.

Jedině v situacích, které si vynucují okamžité jednání, např. při ohrožení života, bezvědomí nebo v jiných případech neschopnosti rozhodovat, musíme sami rozhodnout o vyšetření a léčbě a budeme vás informovat dodatečně. Jiné osoby za vás rozhodovat nemohou. Zákon připouští výjimky jenom u osob, které nejsou schopny v odůvodněných případech schopny takové rozhodnutí učinit zodpovědně samy. U dětí do 18 let rozhodují jejich rodiče nebo zákonní zástupci.

Více informací: Informovaný souhlas


Další informace