Operační robot byl popsán jako „manipulátor řízený počítačem, s uměle vytvořeným vnímáním, opakovaně programovatelný k přemísťování a umísťování nástrojů v pořadí, které odpovídá operačním úkonům“. Současná generace operačních robotů tuto definici plně nesplňuje. Někteří autoři proto navrhují, aby se pro úkony prováděné pomocí robotických přístrojů současné generace používal termín roboticky (počítačově) asistované operace.

Telemanipulační zařízení pro využití na operačním sále byla vyvinuta a komerčně vyrobena dvěma společnostmi ze Silicon Valley. První z nich, uvedla na trh systém AESOP (Automated Endoscopic System for Optimum Positioning), což je rameno, do kterého lze připevnit laparoskopickou optiku. Přesné pohyby ramena ovládá operatér hlasem, případně pedálem. Zařízení poskytuje stabilnější obraz a zamezuje kolizi nástrojů, ke které dochází u zákroků, kdy je instrument veden lidskou rukou. O několik let později společnost Computer Motion Inc. představila jednoduchý telemanipulační systém nazvaný ZEUS. Vývoj těchto laparoskopických manipulátorů připravil cestu pokročilejším robotickým systémům. Druhá společnost vyvíjela robotický systém da Vinci®. Systém má v sobě zabudováno velké množství patentů z významných dotací Ministerstva obrany USA. Tato logistická podpora směřovala k vývoji vysoce přesných telemanipulačních systémů ovládaných na dálku pro použití ve válečné chirurgii k zástavě život ohrožujících krvácení a záchraně končetin příslušníků jednotek nasazených v bojových akcích. Patenty, které byly uvolněny pro použití v civilním sektoru, umožnily sestavení robotického systému da Vinci®.

V březnu roku 2003 byla ohlášena fúze obou společností pod názvem Intuitive Surgical. Následně byl robotický systém da Vinci® zaveden do klinické praxe v chirurgických centrech po celém světě. Robotický systém byl samozřejmě dále vyvíjen, vylepšován a dnes máme k dispozici již 4. generaci robotického systému da Vinci®. Teleoperační systémy nejsou roboty v pravém slova smyslu. Chirurgové se zatím nemusí obávat, že tyto systémy odsoudí jeho odbornost do zapomnění. Operační robotické systémy jsou však již dnes schopny otevřít nové obzory chirurgické praxe.

Narůstající počet odborných publikací a také současný velký zájem médií o tuto technologii způsobuje, že pacienti jsou velmi dobře informováni o dnešních možnostech medicíny. Nejen proto použití robotických systémů při řešení svých zdravotních problémů často vyžadují.