Urologické oddělení ÚVN Praha se dlouhodobě specializuje na endoskopické, laparoskopické a miniinvazivní operační výkony. První roboticky asistovaná radikální prostatektomie byla provedena 16. 12. 2005, přelomové hranice 1000 robotických asistovaných radikálních prostatektomií jsme dosáhli v roce 2012 a v dubnu 2017 jsme úspěšně dokončili 2000. roboticky asistovaný výkon na prostatě a v současnosti překročil počet výkonů 3000. Do roku 2013 jsme používali robotický systém da Vinci® standard, v současné době provádíme robotické výkony s využitím modernějšího operačního robotického systému da Vinci® Si HD. Další rozvoj robotického centra byl podpořen instalací 3D asistentského monitoru a nového záznamového systému s možností přenosu 3D obrazu z robotického operačního sálu do konferenčních místností. V listopadu roku 2020 proběhla instalace nejmodernějšího přístroje da Vinci® Xi a tím se naše pracoviště stalo jediným centrem se dvěma funkčními robotickými systémy různých generací. Ústřední vojenská nemocnice je díky dlouholetým zkušenostem a vybavením jedním z nejvýznamnějších a největších robotických center ve střední a východní Evropě.

Pozitivní trend rozvoje robotiky ve světě a v Evropě, zvyšující se počet robotických výkonů v urologických indikacích a výsledky epidemiologických údajů v České republice jednoznačně prokazují benefit těchto výkonů pro pacienta i ekonomickou efektivnost robotických výkonů oproti otevřené a laparoskopické operativě.

Kromě roboticky asistované radikální prostatektomie u pacientů se zhoubným nádorem prostaty provádíme také roboticky asistované plastiky ledvinné pánvičky pro zúženiny pyeloureterálního přechodu, reimplantace močovodů pro zúženiny, resekce (částečné odstranění) ledvin pro nádorové onemocnění a radikální cystektomie (odstranění měchýře) pro nádorové onemocnění močového měchýře.

Vysoká mezinárodní prestiž českých robotických urologů byla v minulosti oceněna přidělením pořadatelství pátého ročníku ERUS, nejvýznamnějšího celosvětového setkání robotických urologů pořádaného v Evropě, které se konalo v Ústřední vojenské nemocnici Praha v roce 2008. Během tohoto třídenního setkání s kompletní světovou urologickou špičkou bylo provedeno celkem 11 operací v přímém přenosu.

Další významnou akcí pořádanou urologickým oddělením v Ústřední vojenské nemocnici Praha byl v roce 2015 kongres s mezinárodní účastí „10 let robotické chirurgie v České republice“, jehož součástí bylo provedení dvou roboticky asistovaných resekcí ledvin v přímém přenosu v zobrazení 3D špičkovým evropským odborníkem z belgického Aalstu. Kongres byl součástí speciálního týdne věnovaného 10 letému výročí provedení prvního roboticky asistovaného výkonu v České republice.

Urologické oddělení ÚVN Praha je svými výsledky a mnohaletou historií významným centrem robotické urologie v České republice.