Roboticky asistované operace provádíme v Ústřední vojenské nemocnici od roku 2005 v oborech urologie, chirurgie a gynekologie.

 

 

Robotická chirurgie patří k nejsofistikovanějším technologiím používaným v chirurgické medicíně.

Integrace počítačových, digitálních a robotických technologií umožňuje trojrozměrné zvětšené zobrazení operačního pole, kam lze díky miniaturním robotickým nástrojům dokonale přenášet i jemné pohyby z rukou operatéra. Lze tak operovat s velkou přesností i technicky velmi náročné výkony.

Jednoznačné výhody robotických operací obecně jsou v omezení traumatizace tkání v průběhu operace, snížení krevních ztrát a potřeby transfuzí, snížení pooperační bolesti a dyskomfortu, snížení výskytu časných i pozdních komplikací a kratší doba hospitalizace s rychlejší rekonvalescencí a návratem do běžných aktivit pacienta.