Ve středu 23. ledna 2019 odstartoval profesor Jan Dvořáček, osobnost české urologie, společně s vedením ÚVN a urologického oddělení ostrý provoz nově zrekonstruované urologické endoskopické ambulance, kde se specializují především na léčbu litiázy (tvorba kamenů) mimotělní rázovou vlnou (ESWL). „Vážím si pozvání i toho, že mi bylo svěřeno oficiální otevření tohoto moderního pracoviště. O to víc, že jsem na urologickém oddělení ÚVN kdysi začínal,“ pronesl profesor Dvořáček a symbolickým vysláním rázové vlny zahájil činnost endoskopické ambulance.

Na urologickém oddělení ÚVN využíváme metodu mimotělní rázové vlny k léčbě močových kamenů od roku 2003. Po více než 15 letech provozu se podařilo, díky významné podpoře vedení nemocnice, kompletně zrekonstruovat technicky zastaralý ambulantní endoskopický sál a vybavit ho nejnovějším přístrojem pro extrakorporální litotripsi od firmy Medipo. Tato nová generace elektrohydraulického litotriptoru nám umožňuje přesnější zaměření a větší účinnost rázové vlny. Nový endoskopický ambulantní sál přináší našim pacientům větší komfort při léčbě močových kamenů. Především však, a to je to nejcennější, zvyšuje jejich šanci na kompletní vyléčení bez nutnosti invazivního operačního řešení,“ popisuje primář urologického oddělení Jiří Kočárek a doplňuje, že při rekonstrukci se dbalo také na vytvoření pohodlného a příjemného prostředí pro pacienta a že při výkonu, kdy jsou jednorázové vlny doprovázeny poměrně silným hlukem, zvyšují komfort pacienta také pouštěním hudby do sluchátek, přičemž výběr hudby je na pacientovi.

Litotripse je druh léčby, který využívá energii tlakové rázové vlny. Litotripse extrakorporální rázovou vlnou (Extracorporeal Shock Wave Lithortipsy _ESWL), je metoda, která byla vyvinuta v roce 1980 německou firmou Dornier Medizintechnik GmbH. Využívá se především k drcení ledvinných kamenů. Rázová vlna je vytvářena generátorem mimo lidské tělo a šíří se vhodným prostředím, především vodou. Voda tvoří v lidském těle kolem 65% jeho hmotnosti. Rázovou vlnu lze v těle pomocí rentgenového a ultrazvukového zaměření velmi  přesně fokusovat do ohniska (kamene v ledvině), kde předá maximum své energie. Účinkem rázové vlny dojde k fragmentaci kamene, jehož drobné úlomky pak odcházejí močovými cestami.

Nově zrekonstruovaná a vybavená endoskopická urologická ambulance ÚVN dává až 80% šanci na vyléčení litiázy využitím mimotělní rázové vlny. Touto metodou ročně urologické oddělení léčí přes 200 pacientů, jejich počet se každoročně zvyšuje.