Dne 2. června 2014 byl uskutečněn na Oddělení hematologie a krevní transfuze (OHKT) periodický audit v rámci zavedeného systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2008. Oddělení tak obhájilo Certifikát systému řízení, který uděluje společnost Det Norske Veritas a vztahuje se na poskytování zdravotnických služeb v oboru klinické hematologie, Výzkum a vývoj v oboru transfuzního lékařství a klinické hematologie, Výroba a distribuce transfuzních přípravků.


Historicky první certifikace proběhla na tomto oddělení 5. června 2002.  OHBKT se v té době stalo třetím zařízením transfuzní služby v České republice, které tento certifikát kvality získalo.

Certifikát je udělován vždy na tři roky. Od roku 2002, kdy byl systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2008 zaveden, je v pravidelných periodických a recertifikačních  auditech ověřován, stejně tomu bylo i letos.

Společnost DNV každoročně prováděnými audity hlídá plnění certifikačních podmínek uvedených v příloze certifikátu. Pokud by nebyly splněny, může se udělený certifikát stát neplatným.