CH1 Umístění: budova CH1, vchod CH2, část A, přízemí

 

Vedoucí lékař lůžkové části: MUDr. František Chmelík, FEBU  
Vedoucí sestra směny: Bc. Daniela Řehořová
Oddělení: +420 973 203 326, 973 203 327
Příjmová ambulance    
  • plánované příjmy k hospitalizaci dle rozpisu z indikační vizity
  • příjmy se hlásí na lůžkovém oddělení urologie, pavilon CH1, přízemí

 

Lůžková část urologického oddělení má kapacitu 26 lůžek, která jsou rozmístěna v pokojích s jedním až pěti lůžky. Lůžka jsou plně polohovatelná. Nemocní po operacích jsou před návratem na lůžkové oddělení umístěni na dospávacím pokoji, kde je jim poskytnuta nezbytná pooperační monitorace. Pokud to stav pacienta vyžaduje, jsou pacienti po operacích hospitalizování na Jednotce intenzivní péče Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, kde mají zajištěnou anesteziologickou i urologickou péči. Po stabilizaci zdravotního stavu se vracejí na standardní lůžka oddělení.

Sociální služby jsou zajišťovány prostřednictvím zdravotně sociálního pracovníka ÚVN Praha.

Přes sekretariát urologie je možnost rezervace nadstandardního pokoje.