Spektrum výkonů:

Urologické oddělení provádí základní i specializovanou diagnostiku a operativu u dospělých nemocných v celém rozsahu oboru. V oblasti robotické urologie provádíme pomocí robotického systému Da Vinci zejména radikální operace prostaty pro karcinom, ledvinu šetřící operace pro nádorová onemocnění, rekonstrukční robotické operace horních močových cest a močového měchýře. Vysoce výkonný holmiový laser slouží k operacím prostaty, kamenů v močových cestách, k rekonstrukčním operacím i operacím nádorů zejména v horních močových cestách. Kromě běžné endoskopické a laparoskopické operativy se věnujeme problematice složité litiázy (rigidní a flexibilní endoskopie), obstrukcím a nádorům v horních močových cestách, laparoskopickým a retroperitoneoskopickým operacím, fotodynamické diagnostice nádorů močového měchýře, mikrochirurgickému řešení varikokély a rekonstrukčním operacím močové trubice u mužů.

 

Vybrané minimálně invazivní výkony:

 1. Robotické radikální prostatektomie, pyeloplastiky, resekce ledvin, rekonstrukce horních močových cest, nefrektomie, radikální cystektomie
 2. Laserové řešení stenóz a striktur v horních močových cestách
  • endopyelotomie antegrádní, perkutánní
  • endopyelotomie ureteroskopické, retrográdní
  • endoureterotomie a endoresekce močovodu
 3. řešení obstrukcí (včetně nádorových) vesikoureterálních i obstrukcí v průběhu močovodu
  • transuretrální přístup
  • kombinovaný transuretrální a perkutánní přístup
 4. řešení striktur ureteroenterálních
 5. endoskopické obnovení průchodnosti horních močových cest u totálních obstrukcí
 6. endoresekce v močovodu a v dutém systému ledviny
 7. discize a parciální resekce krčku kalichu ledviny a pooperačních striktur v dutém systému ledviny
 8. endoskopické operace povrchových nádorů v horních močových cestách (ureteroskopické i perkutánní)
 9. flexibilní ureterorenoskopie a nefroskopie
 10. PDD u povrchových tumorů močového měchýře
 11. laserové operace nádorů v močovém měchýři, močovodu a v ledvině
 12. laserové operace prostaty a hrdla měchýře
 13. endoskopické operace konkrementů v ledvině, močovodu a v močovém měchýři
 14. mikrochirurgické i laparoskopické operace varikokély
 15. laparoskopické a retroperitoneoskopické operace ledvin, močovodů, prostaty, uzlin a pod.

 

Vybrané otevřené operace:

 1. radikální operace pro nádory močového měchýře
 2. operace nádorů ledvin (radikální nefrektomie, resekce, enukleace)
 3. radikální operace nádorů v dutém systému ledvin a močovodu (nefroureterektomie)
 4. plastiky močové trubice (štepy z bukální sliznice/předkožky, živené laloky)

 

Technické a personální předpoklady.

Urologické oddělení je vybaveno nejmodernější technikou pro diagnostiku i operativu dolních i horních močových cest, pro robotickou a laparoskopickou operativu, pro laserové operace a pro fotodynamickou diagnostiku. Na urologickém operačním sále vybaveném speciálním endoskopickým operačním stolem jsou umístěny operační monitory a veškeré endoskopické operace na dolních i horních močových cestách jsou prováděny se zobrazením na monitorech s vysokým rozlišením. Z operačního sálu je možné obraz i zvuk přenášet do posluchárny a při pořádání větších konferencí i do jiných nemocnic. Pro desintegraci konkrementů jsou používány ultrazvukové, elektrohydraulické, elektrokinetické a laserové litotriptory. V sálovém traktu je k dispozici holmiový laser o výkonu 100 W pro litotrypsi, pro operace prostaty, onemocnění močového měchýře, močovodu a ledvin. Nedílnou součástí je činnost prováděná v rámci Centra robotické chirurgie (odkaz: https://www.uvn.cz/cs/roboticka-urologie), kde urologické výkony tvoří většinu prováděných výkonů. V ambulantním traktu je urodynamický přístroj s kompletním vybavením a ultrazvukové přístroje, včetně přístroje s vybavením pro fúzní biopsii prostaty na základě předchozího vyšetření multiparametrickou magnetickou rezonancí. Na ambulancích urologického oddělení je kromě běžné ambulantní činnosti v provozu litiatická, urodynamická a uroonkologická poradna a probíhají zde pravidelné rentgenové, onkologické a indikační vizity. Provoz celého oddělení je podporován softwarovými technologiemi nemocničního informačního systému, systém dokumentací radiologických vyšetření a propojen pro plánování a zpracovávání endoskopií a operačních výkonů.