Prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.

alt

 

Vzdělání:

 • jmenování profesorem pro obor infekční nemoci na UK v Praze (2010)
 • habilitace v oboru infekční nemoci, 1. LF UK (2004)
 • Ph.D. v oboru fyziologie a patofyziologie člověka, 1. LF UK (2003)
 • specializační atestace z přenosných nemocí (1998)
 • atestace I. st. z dětského lékařství (1995)
 • atestace I. st. z anesteziologie a resuscitace (1992)
 • promoce na Fakultě dětského lékařství UK (1989)


Profesní historie

2014 - dosud přednosta kliniky, Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
2004 - 2015 přednosta kliniky, Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK
a Nemocnice Na Bulovce
2002 - 2004 odborný asistent, III. klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK
a FN Na Bulovce
2000 - 2002 research affiliate, Clinical and Experimental Endocrinology  and Immunology,
Wadsworth Center, New York State Dept. of Health, Albany, USA
1992 - 2000 odborný asistent, III. klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FN Na Bulovce
1990 - 1992 sekundární lékař, Klinika anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice 1, Praha
1989 - 1990 základní vojenská služba
1989 - 1990 sekundární lékař, Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice s poliklinikou v Kladně

Odborná angažovanost

 • garant specializačního vzdělávání na 1. LF UK pro obor infekční lékařství a člen komise pro atestační zkoušky
 • člen Vědecké rady 1. LF UK, ÚVN a ČLK
 • section editor časopisu Journal of Innate Immunity
 • člen Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP
 • člen European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)
 • člen ESCMID Study Group for Bloodstream Infections, Endocarditis and Sepsis
 • člen Infectious Diseases Society of America (IDSA)


Výuková činnost

 • garant a výuka předmětu infekční lékařství pro magisterské studium Všeobecné a Zubní lékařství na 1. LF UK
 • člen oborové rady Vnitřní nemoci na LF UK Plzeň
 • školitel oborové rady Fyziologie a patofyziologie člověka na 1. LF UK
 • školitel 1 postgraduálního studenta
 • vedoucí 3 úspěšně obhájených dizertací


Ocenění:

 • stipendium pro studium dysregulace imunitních reakcí při sepsi, Fogarty International Center/National Institute of Health
 • stipendium pro studium pediatrické HIV infekce a průtokové cytometrie, Fogarty International Center/National Institute of Health
 • 3x cena Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP za nejlepší publikaci


Grantová činnost

 • hlavní řešitel - 1 projekt AZV ČR, 4 projekty IGA MZ ČR, 1 projekt NIH/Fogarty (USA) a 1 projekt GA UK
 • spoluřešitel - 3 projekty IGA MZ ČR, 2 projekty MŠMT ČR, 2 projekty GA UK, 1 projekt GA ČR a 3x výzkumný záměr Univerzity Karlovy v Praze
 • spoluřešitel projektu MV ČR (2021-2022)
 • koordinátor projektu 1. LF UK Cooperatio Immunity and Infection a spoluřešitel projektu institucionální podpory MO1012


Osvědčení

 • 2004, Licence pro výkon funkce vedoucí lékař/primář pro obor Přenosné nemoci
 • diplom celoživotního vzdělání ČLK (platnost do 3. 2. 2026)


Publikační činnost
Autor nebo spoluautor 116 publikací, 1176 citací a H-index 16 (databáze Scopus); 8 kapitol v monografiích a 4 učební texty