Prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.

alt

 

Vzdělání:

 • jmenování profesorem pro obor Infekční nemoci na UK v Praze (2010)
 • habilitace v oboru Infekční nemoci, 1. LF UK (2004)
 • Ph.D. v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka, 1. LF UK (2003)
 • specializační atestace z přenosných nemocí (1998)
 • atestace I. st. z dětského lékařství (1995)
 • atestace I. st. z anesteziologie a resuscitace (1992)
 • promoce na Fakultě dětského lékařství UK (1989)


Profesní historie

2014–dosud přednosta kliniky, Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
2004–2015 přednosta kliniky, Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
2002-2004 odborný asistent, III. klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FN Na Bulovce
2000-2002 research affiliate, Clinical and Experimental Endocrinology  and Immunology, Wadsworth Center, New York State Dept. of Health, Albany, USA
1992-2000 odborný asistent, III. klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FN Na Bulovce
1990-1992 sekundární lékař, Klinika anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice 1, Praha
1989-1990 základní vojenská služba
1989-1990 sekundární lékař, Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice s poliklinikou v Kladně

Odborná angažovanost

 • garant oboru Infekční lékařství na 1. LF UK a člen komise pro atestační zkoušky
 • člen Vědecké rady ÚVN
 • člen Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP
 • redakční rada (section editor) Journal of Innate Immunity
 • člen European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)


Výuková činnost

 • garant a výuka předmětu Infekční lékařství pro Magisterské studium Všeobecné lékařství na 1. LF UK
 • školitel Oborové rady Fyziologie a patofyziologie člověka
 • školitel 2 postgraduálních studentů
 • vedoucí 3 úspěšně obhájených dizertací


Ocenění:

 • stipendium pro studium dysregulace imunitních reakcí při sepsi, Fogarty International Center/National Institute of Health                          
 • stipendium pro studium pediatrické HIV infekce a průtokové cytometrie, Fogarty International Center/National Institute of Health
 • 3x cena Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP za nejlepší publikaci


Grantová činnost

 • hlavní řešitel - 1 projekt AZV ČR, 4 projekty IGA MZ ČR, 1 projekt NIH/Fogarty (USA) a 1 projekt GA UK
 • spoluřešitel - 3 projekty IGA MZ ČR, 2 projekty MŠMT ČR, 2 projekty GA UK, 1 projekt GA ČR a 3x výzkumný záměr Univerzity Karlovy v Praze


Osvědčení

 • 2004, Licence pro výkon funkce vedoucí lékař/primář pro obor Přenosné nemoci


Publikační činnost
Autor nebo spoluautor 94 publikací, 508 citací a H-index 13 (databáze Scopus). 6 kapitol v monografiích, 4 učební texty