MUDr. Milan Zlámal

 

MUDr. Milan Zlámal

 

Vzdělání

2002-2008 1. LF Univerzita Karlova v Praze, obor všeobecné lékařství
2014 atestace v oboru infekčního lékařství

 

Zaměstnání

2008-2014 Infekční oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze, sekundární lékař
2014-2020 Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Praha, vedoucí ambulancí, HIV centra
2014-doposud 1. LF UK Praha
2015-doposud spolupráce s neziskovou organizací Česká společnost AIDS pomoc, Dům světla

 

Odborné stáže

2015 Infectious Disease Unit, Skåne University Hospital Lund, Malmö
2018 Klinika infekčních chorob, Fakultní nemocnice Brno
2018 Infekční oddělení, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem