MUDr. Marek Štefan, MBA

 

MUDr. Marek Štefan

 


Vzdělání a kvalifikace:

2019 Master of Business Administration (MBA), European School of Business Management
2015 Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře
2012 Specializovaná způsobilost v oboru infekční lékařství
2009 Základní interní kmen
2007 1. LF UK, Univerzita Karlova, obor Všeobecné lékařství


Zaměstnání:

1. 8. 2014 - dosud Lékař Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Praha
1. 8. 2014 - dosud Lektor klinické výuky, odborný asistent 1. LF UK
1. 10. 2013 - 20. 7. 2014 Lékař Infekčního oddělení, Western General Hospital, NHS Lothian Edinburgh, Velká Británie
1. 4. 2013 - 30. 9. 2013 Lékař Interního oddělení, Royal Infirmary, NHS Lothian Edinburgh, Velká Británie
1. 8. 2007 - 28. 2. 2013 Sekundární lékař Infekčního oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Krajská zdravotní a.s.


Anglický jazyk:

15. 7. 2011 Certificate of Advanced English (CAE), Grade A

Publikace:

  1. Štefan M, Sedláček D, Dlouhý P. Virová hepatitida typu C u dětí v České republice. Pediatr praxi 2012;13:230-232.
  2. Štefan M, Holub M. Ambulantní parenterální antibiotická terapie. Čas Lék Čes. 2016;155:21-24.
  3. Štefan M, et al. Lemierre´s syndrome. Int J Infect Dis 2016;49:67.
  4. Štefan M. HIV-pozitivní pacient známý i neznámý. Ces Urol 2016;20:195-203.
  5. Štefan M, Chrdle A. Nástrahy diagnostického procesu aneb „zamyšlení nad myšlením lékařů“. Čas Lék Čes. 2016;155:383-385.
  6. Štefan M. Léčba infekcí močových cest v éře antibiotické rezistence. Urol praxi 2017;18:17-20.
  7. Štefan M, Vojtěch J. Antibiotická terapie v graviditě.  Ceska gynekol 2018;83(1):70-80.
  8. Arientová S., Beran O, Štefan M, et al. Bakteriémie vyvolaná Staphylococcus aureus - význam správného přístupu k diagnostice a léčbě. Epidemiol mikrobiol imunol 2018;67(2):88-91.
  9. Bartáková E, Štefan M, Stráníková A, et al. Calprotectin and Calgranulin C serum levels in bacterial sepsis. DiagnoMicrobiol Infect Dis 2019;93(3):219-226.


Monografie

Štefan M. Antibiotika v klinické praxi. Praha: Galén, 2019.