Doc. MUDr. Ondřej BERAN, Ph.D.

 

Doc. MUDr. Ondřej Beran, Ph.D.

 

Vzdělání

2014  habilitace v oboru Infekční nemoci
2011 specializační atestace z oboru Infekční lékařství
2007 Ph.D., 1.LF UK, oborová rada Fyziologie a patofyziologie člověka, téma dizertační práce „Role imunitní odpovědi v patofyziologii infekční meningitidy“
2001 obor všeobecné lékařství, promoce 1. LF UK


Odborná praxe

2015–dosud docent Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Praha
2014–dosud


vedoucí lékař Centra očkování a cestovní medicíny a Výzkumné laboratoře Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Praha
zástupce přednosty kliniky pro vzdělávací a vědeckou činnost
2013 – 2014 odborný asistent Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Praha
2004 – 2014


odborný asistent Kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FN Na Bulovce
zástupce přednosty kliniky v Laboratoři HIV/AIDS a infekční imunologie
zástupce přednosty pro výuku zahraničních studentů
2001 – 2013 sekundární lékař Kliniky infekčních, tropických a parazitárních nemocí FN Na Bulovce
2001 – 2003 odborný pracovník III. kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FN Na Bulovce

Osvědčení

2014    licence pro výkon funkce vedoucí lékařa primář pro obor Infekcní nemoci

Zahraniční praxe

2006  Laboratoire d'Immunologie Cellulaire et Tissulaire, Service Maladies infectieuses et tropicales, Hopital Pitie Salpetriere, Paříž 
2003 – 2004 Clinical and Experimental Immunology, Wadsworth Center, Albany, NY, USA
2004  Division of Infectious Diseases, Stratton VA Hospital, Albany, NY, USA

Ocenění

  • stipendium pro studium imunopatofyziologie sepse Fogarty International Center, National Institutes of Health (2003-2004)
  • stipendium European Society of AIDS pro postgraduální stáž v Laboratoire d'Immunologie Cellulaire et Tissulaire, Service Maladies infectieuses et tropicales, Hopital Pitie Salpetriere, Paříž (2006)
  • Kredbova cena Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP za nejlepší publikaci (2010)


Výuková činnost

  • výuka předmětu Infekční lékařství pro všeobecné lékařství, General Medicine, Zubní lékařství a Dentistry na 1. LF UK
  • garant volitelného předmětu Propedaeutics in Infections Diseases
  • zástupce přednosty pro výuku anglické paralelky
  • školitel-konzultant 1 postgraduálního studenta


Publikační činnost
   
Autor či spoluautor 35 publikací, 30 publikací v časopise s impakt faktorem, 212 citací dle WoS (bez autocitací), h-index 9

Členství v odborných společnostech

  • Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
  • European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)
  • Česká vakcinologická společnost ČLS JEP