doc. MUDr. Miroslav Záleský, Ph.D.

doc. MUDr. Miroslav Záleský, Ph.D.

Vzdělání:

2022- 2023     Habilitační řízení na 3. LF UK, Habilitační práce: Nové přístupy v diagnostice karcinomu prostaty. 
2021     Atestace z nástavbového oboru onko-urologie
2001 – 2008     Postgraduální studium na 3. LF UK v oboru experimentální chirurgie. Disertační práce: Možnosti předoperačního stanovení lokálního rozsahu karcinomu prostaty.
2004          Atestace II. st. z oboru urologie
2000          Atestace I. st. z oboru urologie
1990 – 1997 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze


Pracovní zkušenosti:

2023 – dosud Primář Urologického oddělení, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
2018 – 2022 Vedoucí Urologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
2006 – 2018 Zástupce primáře Urologického oddělení,  Fakultní Thomayerova nemocnice
1997 – 2006     Lékař, Urologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. LF UK


Zahraniční stáže

2001     Kurz brachyterapie karcinomu prostaty, Chicago Prostate Cancer Center USA
2001 Praxe na oddělení chirurgie a urologie, 2 měsíce Vesoul Francie


Výuková činnost a akademická praxe

2023 – dosud Docent, Urologická klinika 3. LF UK
2021 – 2022 Odborný asistent, Urologická klinika 3. LF UK
2013 – 2020     Odborný asistent, Urologická klinika 1. LF UK 
2006 – 2018 Externí učitel, Urologická klinika 3. LF UK
2006 Zástupce přednosty pro věci školské, Urologická klinika 3. LF UK
2001 – 2006 Odborný asistent, Urologická klinika 3. LF UK


Další aktivity

  • Předseda dozorčí rady Nadace Muži proti rakovině