Výhody pro chirurga Výhody pro nemocného a pro společnost
kvalitnější a lepší zobrazení operačního pole šetrnější a bezpečnější výkon
lepší a přesnější pohyby operačních nástrojů menší krevní ztráty
výborná ergonomika menší pooperační bolesti
eliminace třesu a nechtěných pohybů chirurga nižší výskyt pooperačních komplikací
klidný a stabilní obraz kratší doba hospitalizace
kratší „doba učení" rychlejší rekonvalescence a návrat do běžného života

Výhody

Pacienti jsou dnes vyzýváni ke spolurozhodování o technice a podmínkách léčby svého zdravotního problému. Dnes si však pacienti nevybírají pouze metodu léčby, ale dokonce i operační přístup. Jejich rozhodování je velmi často ovlivněno informacemi z internetu. Není pochyb o tom, že představa méně invazivního přístupu, nízkého výskytu pooperačních komplikací a krátkého pobytu v nemocnici je pro ně velice lákavá. Proto se mnoho pacientů rozhodne pro roboticky asistovaný výkon a hledá zkušeného robotického specialistu, který tuto operaci provádí.

Kromě marketingových a konkurenčních výhod je však hlavní motivační silou potenciál robotické techniky ke zlepšení výsledů léčby. Robotický zákrok, při srovnání s otevřenou operací, má všechny přednosti miniinvazivních postupů. Roboticky asistované výkony snižují pooperační bolesti, zkracují délku hospitalizace, dobu zavedení pooperačních drénů (katetrů), snižují výskyt krvácení, zlepšují kvalitu života a umožňují rychlejší návrat k běžné fyzické aktivitě.

Nejvýraznější rozdíl mezi laparoskopickým a roboticky asistovaným zákrokem, je intuitivní pohyb všech nástrojů. Laparoskopická operace má nevýhodu pákového efektu, kdy se špička instrumentu pohybuje v opačném směru než ruka operatéra. Robotické instrumenty tento efekt odstraňují, špička instrumentu se pohybuje ve stejném směru jako ruka operatéra na konzoli. Nenarušená koordinace rukou a očí, stabilní zvětšené trojrozměrné zobrazení a sedm stupňů volnosti nástrojů jsou vlastnosti systému da Vinci®, které přímo ovlivňují výrazné omezení laparoskopické operativy ve světě.

Ergonomie je při laparoskopických operacích narušena a to zvláště při dlouhém trvání operace. Během roboticky asistovaného zákroku konzolový chirurg zaujímá pohodlnější, uvolněnější operační polohu (sedí, lokty má podložené hrazdičkou a čelo opřené o konzoli).

 

Nevýhody

Nejvýraznější nevýhodou systému da Vinci® je jeho cena. V České republice se cena špičkového zařízení, včetně vyškolení dvou operačních týmů i s nástroji na prvních 100 roboticky asistovaných operací pohybuje okolo 80 milionů Kč. Náklady na jednu operaci při využití všech čtyř ramen robota přesahují 100 tisíc Kč.

Závažnější operační nevýhodou je především nedostatek taktilní (pohmatové) zpětné vazby. Nicméně po náležitém tréninku si konzolový chirurg zvykne provádět i extrémně precizní a přesné úkony zcela bezpečně, pouze za dokonalé prostorové vizuální kontroly. Řada vědeckých týmů se dnes zaměřuje na vývoj haptických technologií a v dalších generacích master-slave systémů již snad bude možné taktilní zpětnou vazbu zprostředkovat.

Systémy da Vinci® současné generace jsou poněkud neskladné, a proto je jejich začlenění do struktury současných operačních sálů často prostorově náročné. V příštím roce očekávaná, již 5. generace robotického systému da Vinci® by měla být plně zabudovatelná do vlastní konstrukce robotického operačního sálu a ve spojení s robotickým operačním stolem přinese další možnosti rozvoje robotické chirurgie.