Seznam článků

Ústřední vojenská nemocnice Praha Oddělení psychologie nabízí sympozium „ Speciální práce s pacientem“


Možnost získání  4  kreditních bodů dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod


Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Místo konání : Ústřední vojenská nemocnice, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 -  Oddělení PSYCHOLOGIE

Datum konání : 7. prosince 2009 - jednodenní výcviky (sympozia)            


Hodinová dotace : 8:30 – 15:00 dle programu(viz příloha)

Kapacita akce :
8 účastníků

Cena akce: 500 Kč


Peníze zasílejte:
č.ú.: 32123-881/0710 ČNB, var.sym.00600119

Začátek akce: 8:30 ÚVN pavilon A3, 1.patro- Ústřední lékařsko psychologické oddělení

Lektoři:

Dagmar Jančová
psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mgr.Marie Pěničková
vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím.
Společná lektorská práce na kurzech pro sestry trvá již devět let.