Oddělení psychologie nabízí sympózium „ Speciální práce s pacientem“ agrese, zvládání emocí


Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice – Střešovice, oddělení PSYCHOLOGIE, Ústřední vojenská nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02

Doba konání: 24. května 2010 jednodenní výcviky (odborný kurz)


Začátek akce: 8:30 ÚVN pavilon A3, 1. patro-psychologie

Hodinová dotace: 8:30 – 15:00 dle programu

Kapacita akce: 8 účastníků

Cena akce: 500 Kč

IČO 613 830 82, č.ú.: 32123-881/0710 ČNB, var.sym.00600119

Možnost získání 3  kreditních bodů dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3, pod . každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Lektoři:

Dagmar Jančová
psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mgr.Marie Pěničková
vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím.
Společná lektorská práce na kurzech pro sestry trvá již devět let.