Seznam článků

Oddělení psychologie nabízí „Výcvikový kurz sociálně – psychologických dovedností pro zdravotní sestry"

Datum konání: Kurz bude probíhat 1 den v týdnu v rámci 5 setkání od 5.05. – 2.06.2008

Doba konání: 8.00 – 12.00 hod/pondělí  

Úvodní setkání: 5.05..2008

Přihláška kliknout zde

Místo konání : Ústřední vojenská nemocnice Praha, oddělení PSYCHOLOGIE, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02

Celková cena kurzu: 3100 Kč
 
Kapacita kurzu: 8 účastníků

Celková hodinová dotace kurzu je 20 hodin.

Úhrada nejpozději 14 dní před zahájením kurzu.Bez platby nebude přihláška akceptována.
Číslo účtu:32123-881/0710
Variabilní symbol: 00600119
Specifický symbol:datum konání

Možnost získání 5 kreditních bodů dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod. Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu

Bližší informace: V případě zájmu volejte na číslo 605 927 047, Mgr.Marie Pěničková (973 203 475)