Seznam článků

Péče o pacienty se stomií

Charakteristika: Základním cílem odborného sympozia  je poskytnout účastníkům v krátkém časovém úseku informace o uceleném systému péče o  pacienty se stomií v rámci edukačního programu ÚVN Praha .

Sympozium je určeno pro všeobecné sestry, které se podílejí na péči o  pacienty se stomií lůžkových a ambulantních oddělení ve zdravotnických zařízeních.
Akreditované odborné sympozium  realizujeme v rámci celoživotního vzdělávaní zdravotnických pracovníků nelékařských profesí.
Po absolvování sympozia by měl účastník znát princip péče, léčby a edukace  a systém kontinuálního sledování pacientů se stomií.

Přednášející:
MUDr. František Bělina,CSc.
Kubátová Lucie
Otradovcová Iva

Odborný garant:
MUDr. František Bělina,CSc.

Místo konání:  ÚVN Praha, U vojenské nemocnice 1200 – 169 02 Praha 6, Knihovna chirurgického oddělení , pavilonCH2

Datum konání: 3.12.2008
                    
Účastnický poplatek:   500,- Kč.( cena oběda 81,-Kč)

Úhrada nejpozději 30 dní před zahájením sympozia ( pokud nebude platba v požadovaném termínu na účtu ÚVN  budete automaticky vyřazen/na ).

Při platbě  je nutné zadat přesně  tyto  údaje:  

 Jméno a příjmení účastníka
 Číslo účtu: 32123881/0710
 Variabilní symbol: 1501
 Specifický symbol:  číslo přihlášky

Kontaktní osoba:  Libuše Kuchařová, tel: 973 202714 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
                           
Neúčast na sympoziu  prosíme omluvit předem telefonicky nebo e-mailem!