Seznam článků

Péče o psychický stav pacientů

Charakteristika: Základním cílem odborného sympozia je poskytnout účastníkům v krátkém časovém úseku informace o uceleném systému péče o  psychický stav pacientů v ÚVN Praha.

Sympozium je určeno pro všeobecné sestry, které se podílejí na péči o psychický stav pacientů lůžkových oddělení ve zdravotnických zařízeních.
Akreditované sympozium realizujeme v rámci celoživotního vzdělávaní zdravotnických pracovníků nelékařských profesí.
Po absolvování sympozia by měl účastník znát princip  prevence, léčby,  edukace a systém kontinuálního sledování psychického stavu pacientů.

Obsah sympozia:
  1.  Teorie    
  2.  Praxe    

Přednášející:
Mgr. Pěničková Marie,ÚLPO ÚVN
Mgr.Markéta Šrámková, REHOL ÚVN

Odborný garant:
Mgr. Pěničková Marie
Bc.Lenka Gutová ,MBA , hlavní sestra

Místo konání:  ÚVN Praha, U vojenské nemocnice 1200 – 169 02 Praha 6, Budova F1( ředitelství), 1.patro -Modrý salonek   
                        
Datum konání:
22.5.2008 přihláška zde
                                                  
Účastnický poplatek:   500,- Kč.( cena oběda 81,- Kč.)

Úhrada nejpozději 30 dní před zahájením sympozia ( pokud nebude platba v požadovaném termínu na účtu ÚVN  budete automaticky vyřazen/na ).

Při platbě  je nutné zadat přesně  tyto  údaje: 

 Jméno a příjmení účastníka
 Číslo účtu: 32123881/0710
 Variabilní symbol: 1501
 Specifický symbol:  číslo přihlášky

Kontaktní osoba:  Libuše Kuchařová, tel: 973 202714, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Neúčast na sympoziu prosíme omluvit předem telefonicky nebo e-mailem!Program  

8.30 Úvod – Bc. Lenka Gutová, MBA
8.30 – 10.00
Teoretická část
  1. Systém fungování psychologické edukace v nemocnici
  2. Školení sester pro podchycení klientů vhodných k psychologické edukaci
  3. Spolupráce v týmu
  4. Začátky projektu a zkušenosti z vývoje edukativních psychologických služeb na lůžku.
10.00 – 10.15         přestávka

10.15 - 12.00

Psychosociální stimulace seniorů v nemocničním zařízení
Návštěva Oddělení následné rehabilitační a ošetřovatelské péče spojená s praktickou ukázkou trénování paměti

12.00 – 13.00          oběd

13.00 – 15.45
Praktická část + prohlídka psychoterapeutického sálu na oddělení psychologie (odpoledne)

  1. Psychologické přístupy v edukativní péči
  2. Psychohygiena sester v rámci edukace
  3. Individuální práce a následná péče po hospitalizaci
  4. Systém výběru a školení sester pro edukativní péči v oboru psychologie