Seznam článků


Program  

8.30 Úvod – Bc. Lenka Gutová, MBA
8.30 – 10.00
Teoretická část
  1. Systém fungování psychologické edukace v nemocnici
  2. Školení sester pro podchycení klientů vhodných k psychologické edukaci
  3. Spolupráce v týmu
  4. Začátky projektu a zkušenosti z vývoje edukativních psychologických služeb na lůžku.
10.00 – 10.15         přestávka

10.15 - 12.00

Psychosociální stimulace seniorů v nemocničním zařízení
Návštěva Oddělení následné rehabilitační a ošetřovatelské péče spojená s praktickou ukázkou trénování paměti

12.00 – 13.00          oběd

13.00 – 15.45
Praktická část + prohlídka psychoterapeutického sálu na oddělení psychologie (odpoledne)

  1. Psychologické přístupy v edukativní péči
  2. Psychohygiena sester v rámci edukace
  3. Individuální práce a následná péče po hospitalizaci
  4. Systém výběru a školení sester pro edukativní péči v oboru psychologie