Seznam článků

Oddělení psychologie nabízí sympózium „ Speciální práce s pacientem“

Místo konání : Ústřední vojenská nemocnice – Střešovice, oddělení PSYCHOLOGIE

Doba konání : 21.04.2008

Přihláška kliknout zde

ImagePozvánka ve formátu PDFZačátek akce:
8:30 ÚVN pavilon A3,1.patro-psychologie

Hodinová dotace : 8:30 – 15:00 dle programu(viz příloha)

Kapacita akce : 8 účastníků

Cena akce : 500 Kč

Poplatek zaslat na:
Ústřední vojenská nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02
IČO 613 830 82, č.ú.: 32123-881/0710 ČNB,
var.sym.00600119

možnost získání  3  kreditních bodů dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu

Lektoři:   Dagmar Jančová
psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mgr.Marie Pěničková
vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím.

Společná lektorská práce na kurzech pro sestry trvá již osm let.