Seznam článků

Oddělení psychologie nabízí sympózium „ Speciální práce s pacientem“

Místo konání : Ústřední vojenská nemocnice – Střešovice, oddělení PSYCHOLOGIE

Doba konání : 7. dubna 2008


ImagePozvánka ve formátu PDFZačátek akce:
8:30 ÚVN pavilon A3,1.patro-psychologie

Hodinová dotace : 8:30 – 15:00 dle programu(viz příloha)

Kapacita akce : 8 účastníků

Cena akce : 500 Kč

Poplatek zaslat na:
Ústřední vojenská nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02
IČO 613 830 82, č.ú.: 32123-881/0710 ČNB,
var.sym.00600119

možnost získání  3  kreditních bodů dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu

Lektoři:   Dagmar Jančová
psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mgr.Marie Pěničková
vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím.

Společná lektorská práce na kurzech pro sestry trvá již osm let.


                                       

POZVÁNKA

Sympozium:   Speciální práce s pacientem

Datum:  7. 4 .2008
Místo konání: Lékařsko – psychologické oddělení ÚVN,Střešovice, pavilion A3 – 1.patro

HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK
8,30 – 8,50

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ

Mgr.Marie Pěničková

8,50 – 9,00

ZAHÁJENÍ

Mgr.Marie Pěničková

9,00– 10,30


AGRESE – VYMEZENÍ POJMŮ
TEORIE ZVLÁDÁNÍ EMOČNÍCH STAVŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ
PLÁČ  A ÚZKOST, NAPĚTÍ I STRACH  
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

10,30–10,45
 

PŘESTÁVKA
 
10,45– 12,15MAPOVÁNÍ VZNIKU NEGATIVNÍCH REAKCÍ U KLIENTA I U PERSONÁLU
JAK SE CHOVAT V SITUACÍCH AGRESE KLIENTA – MODELOVÁ SITUACE
NÁCVIK NEKONFRONTAČNÍCH POSTOJŮ -
PRÁCE S TĚLEM   
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

12,15– 13,00

OBĚD + dotazník
 
13,00– 14,30
PRÁCE S OSOBNÍ HRANICÍ – CVIČENÍ (VLASTNÍ LIMITY)
JAK SE ZBAVIT VLASTNÍHO POCITU AGRESE A ZLOBY(PREVENCE BURN-OUT SYNDROMU)
SVÍZELNÉ TYPY OSOB – ZVLÁDACÍ STRATEGIE A PREVENCE KONFLIKTU 
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
14,30– 14,50DISKUZE, ZÁVĚREČNÉ KOLEČKOMgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
14,50– 15,00PŘEDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚČASTI A ZÁVĚR Mgr.Marie Pěničková

Akce je hodnocena 3 kreditními body.