Seznam článků

                                       

POZVÁNKA

Sympozium:   Speciální práce s pacientem

Datum:  7. 4 .2008
Místo konání: Lékařsko – psychologické oddělení ÚVN,Střešovice, pavilion A3 – 1.patro

HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK
8,30 – 8,50

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ

Mgr.Marie Pěničková

8,50 – 9,00

ZAHÁJENÍ

Mgr.Marie Pěničková

9,00– 10,30


AGRESE – VYMEZENÍ POJMŮ
TEORIE ZVLÁDÁNÍ EMOČNÍCH STAVŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ
PLÁČ  A ÚZKOST, NAPĚTÍ I STRACH  
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

10,30–10,45
 

PŘESTÁVKA
 
10,45– 12,15MAPOVÁNÍ VZNIKU NEGATIVNÍCH REAKCÍ U KLIENTA I U PERSONÁLU
JAK SE CHOVAT V SITUACÍCH AGRESE KLIENTA – MODELOVÁ SITUACE
NÁCVIK NEKONFRONTAČNÍCH POSTOJŮ -
PRÁCE S TĚLEM   
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

12,15– 13,00

OBĚD + dotazník
 
13,00– 14,30
PRÁCE S OSOBNÍ HRANICÍ – CVIČENÍ (VLASTNÍ LIMITY)
JAK SE ZBAVIT VLASTNÍHO POCITU AGRESE A ZLOBY(PREVENCE BURN-OUT SYNDROMU)
SVÍZELNÉ TYPY OSOB – ZVLÁDACÍ STRATEGIE A PREVENCE KONFLIKTU 
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
14,30– 14,50DISKUZE, ZÁVĚREČNÉ KOLEČKOMgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
14,50– 15,00PŘEDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚČASTI A ZÁVĚR Mgr.Marie Pěničková

Akce je hodnocena 3 kreditními body.