Seznam článků

Péče o pacienty se stomií

Charakteristika: Základním cílem odborného sympozia  je poskytnout účastníkům v krátkém časovém úseku informace o uceleném systému péče o  pacienty se stomií v rámci edukačního programu ÚVN Praha .

Sympozium je určeno pro všeobecné sestry, které se podílejí na péči o  pacienty se stomií lůžkových a ambulantních oddělení ve zdravotnických zařízeních.
Akreditované odborné sympozium  realizujeme v rámci celoživotního vzdělávaní zdravotnických pracovníků nelékařských profesí.
Po absolvování sympozia by měl účastník znát princip péče, léčby a edukace  a systém kontinuálního sledování pacientů se stomií.

Přednášející:
MUDr. František Bělina,CSc.
Kubátová Lucie
Otradovcová Iva

Odborný garant:
MUDr. František Bělina,CSc.

Místo konání:  ÚVN Praha, U vojenské nemocnice 1200 – 169 02 Praha 6, Knihovna chirurgického oddělení , pavilonCH2

Datum konání:
23.4.2008 přihláška zde
8.10.2008 přihláška zde
3.12.2008 přihláška zde
                    
Účastnický poplatek:   500,- Kč.( cena oběda 81,-Kč)

Úhrada nejpozději 30 dní před zahájením sympozia ( pokud nebude platba v požadovaném termínu na účtu ÚVN  budete automaticky vyřazen/na ).

Při platbě  je nutné zadat přesně  tyto  údaje:  

 Jméno a příjmení účastníka
 Číslo účtu: 32123881/0710
 Variabilní symbol: 1501
 Specifický symbol:  číslo přihlášky

Kontaktní osoba:  Libuše Kuchařová, tel: 973 202714 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
                           
Neúčast na sympoziu  prosíme omluvit předem telefonicky nebo e-mailem! 
Program

9 - 9,15  úvod  -  Bc. Lenka Gutová, MBA, hlavní sestra ÚVN

9,15 – 15.30
 • anatomie trávicího traktu
 • onemocnění, která vedou k založení stomie
 • typy  typy operačních výkonů na střevě
 • typy stomií
 • předoperační péče a edukace
 • pooperační péče a edukace
 • akutní pooperační komplikace
 • propuštění a ambulantní sledování
 • stomické pomůcky
 • ošetřování komplikované stomie
 • péče o stomie v průběhu onkologické léčby
 • sexuální život stomika
 • irigace stomika
 • péče o pacienty s trvalou drenáží
 • kazuistiky
 • prohlídka stoma poradny
 • praktická část edukace pacienta