Seznam článků


 
Program

9 - 9,15  úvod  -  Bc. Lenka Gutová, MBA, hlavní sestra ÚVN

9,15 – 15.30
 • anatomie trávicího traktu
 • onemocnění, která vedou k založení stomie
 • typy  typy operačních výkonů na střevě
 • typy stomií
 • předoperační péče a edukace
 • pooperační péče a edukace
 • akutní pooperační komplikace
 • propuštění a ambulantní sledování
 • stomické pomůcky
 • ošetřování komplikované stomie
 • péče o stomie v průběhu onkologické léčby
 • sexuální život stomika
 • irigace stomika
 • péče o pacienty s trvalou drenáží
 • kazuistiky
 • prohlídka stoma poradny
 • praktická část edukace pacienta