Seznam článků

Péče o rizikové pacienty ( hojení ran v praxi )

Charakteristika: Základním cílem odborného sympozia  je poskytnout účastníkům v krátkém časovém úseku informace o uceleném systému péče o rizikové pacienty v ÚVN Praha včetně hojení ran v praxi.

Sympozium je určeno pro všeobecné sestry, které se podílejí na péči o rizikové pacienty lůžkových oddělení ve zdravotnických zařízeních.
Akreditované odborné sympozium  realizujeme v rámci celoživotního vzdělávaní zdravotnických pracovníků nelékařských profesí.
Po absolvování odborného sympozia  by měl účastník znát princip identifikace, prevence, léčby,  edukace a systém kontinuálního sledování pacientů s rizikem vzniku dekubitů.

Obsah:
 1. Teorie – struktura a funkce kůže, rozdělení chronických ran/dekubitů, princip hojení a základní hodnocení
 2. Současné možnosti terapie, typy obvazových materiálů a indikace k jejich použití
 3. Systém a organizace praxe:
 • vstupní ošetřovatelské vyšetření
 • identifikace potřeb nemocného
 • plán prevence a péče o rizikové pacienty, dokumentace
 • systém hlášení rizikových pacientů
  Analýza kontinuálního sledování výskytu dekubitů v ÚVN Praha
       5.  Skupina sledování výskytu dekubitů (statut, složení, hlavní úkoly)
 • kasuistika
 • kritéria hodnocení v rámci auditu

Přednášející:
Primář MUDr.Jaroslav Hoffmann,  Dermato-venerologické oddělení ÚVN Praha
Bc. Lenka Gutová,MBA  hlavní sestra
MUDr.Dana Hedlová, Ústavní epidemiolog
Milena Uhlschmidová, vrchní sestra
Dana Dulavová,Jana Částková, Libuše Vavříčková, konzultantky pro hojení ran ÚVN Praha
Mgr.Ludmila Syrovátková ,obchodní zástupce Johnson &Johnson
Bc.Jan Mikula,ředitel prodeje Soral&Hanzlík

Odborný   garant:
Prim.MUDr. Jaroslav Hoffmann
MUDr. Dana Hedlová
Bc. Lenka Gutová,MBA    

Místo konání:  ÚVN Praha, U vojenské nemocnice 1200 – 169 02 Praha 6, Modrý salonek, budova F1 1.patro

Datum konání:  
15.5.2008přihláška zde

Účastnický poplatek:   500,- Kč.( cena oběda 81,- Kč)

Úhrada nejpozději 30 dní před zahájením sympozia ( pokud nebude platba v požadovaném termínu na účtu ÚVN  budete automaticky vyřazen/na ).

Při platbě  je nutné zadat přesně  tyto  údaje:  

 Jméno a příjmení účastníka
 Číslo účtu: 32123881/0710
 Variabilní symbol: 1501
 Specifický symbol:  číslo přihlášky
 
Kontaktní osoba: Libuše Kuchařová tel: 973 202714, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
                             
Neúčast v kurzu prosíme omluvit předem telefonicky nebo e-mailem!  Program

8.00 – 9.00
Struktura a funkce kůže, rozdělení chronických ran/dekubitů,  princip hojení a základní hodnocení,                
Primář MUDr.Jaroslav Hoffmann

9.00 – 10.00
Současné možnosti hojení ran a dekubitů,typy obvazových materiálů a indikace k jejich použití                   Mgr.Ludmila Syrovátková,obchodní zástupce Johnson&Johnson

10.00 – 10.15         přestávka

10.15 -  11.00
Péče o rizikové pacienty,
Zásady prevence dekubitů v ÚVN,
Sledování výskytu dekubitů v ÚVN,
Milena Uhlschmidová, vrchní sestra

11.00 – 12.00
Kasuistiky léčby pacientů
Dana Dulavová, staniční sestra
Libuše Vavříková, vrchní sestra

12.00 – 12.30
Prezentace firmy – antidekubitní pomůcky, aktivní antidekubitní systémy,
Bc.Jan Mikula,ředitel prodeje Soral & Hanzlík

12.30 – 13.00          oběd

13.00 – 14.00
Návštěva kožního oddělení, převazy ran,

14.00 – 15.00
Návštěva neurologického, ortopedického a kardiologického oddělení,vedení dokumentace

15.00 – 15.15
Statistika kontinuálního sledování výskytu dekubitů v ÚVN,
MUDr.Dana Hedlová, Ústavní epidemiolog

15.15 – 15.45
Porada „ Skupiny sledování výskytu dekubitů“

15.45 – 16.00
Závěr , hodnocení